Hyppää sisältöön

Turvallinen asuinalue ikääntyneille -selvitys julkaistu

Väestö ikääntyy ja iäkkäät ihmiset asuvat yhä pidempään omissa kodeissaan tavallisilla asuinalueilla. Koska toimintakyky ikääntyessä heikkenee, tulee asumisen ja asuinalueiden turvallisuuteen kiinnittää kasvavaa huomiota. Ympäristöministeriön tilaamassa ja Ikäinstituutin toteuttamassa selvityksessä kuvataan asuinalueiden fyysistä turvallisuutta ja sen kokemista ikäihmisten osalta.

Kaksi ikääntynyttä puiston penkillä vierekkäin.

Kuva: Riitta Supperi

Asuinympäristöjen kehittäminen ikäystävälliseksi ja turvalliseksi on tärkeää, sillä näin helpotetaan iäkkäiden ihmisten liikkumista ja palvelujen saantia sekä tuetaan samalla hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. Selvitys liittyy sekä ympäristöministeriön Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelmaan että sisäministeriön koordinoimaan sisäisen turvallisuuden kansallisen yhteistoimintamalliin ja sen painopisteeseen 5, joka käsittelee ikääntyneiden turvallisuuden kehittämistä asuinalueilla ja avunsaannissa.


Selvityksessä kuvataan asuinalueiden fyysistä turvallisuutta ja sen kokemista iäkkäiden arjen näkökulmasta. Raportin näkökulma turvallisuuteen on laaja ja moniulotteinen. Se korostaa turvallisuutta vaarantavien tekijöiden ohella ihmisten turvallisuuden tunteen vahvistamista ja ennalta ehkäisevää poikkisektoraalista turvallisuustyötä, painopisteen ollessa ikääntyneiden asukkaiden turvallisuudessa asuinalueilla ja erityisesti fyysiseen ympäristöön liittyvissä turvallisuustekijöissä. Selvitys tarkastelee ikääntyneiden kannalta keskeisiä asuinalueisiin liittyviä fyysisiä ja kokemuksellisia turvallisuuskysymyksiä ja ratkaisuja, kuten paikallista turvallisuussuunnittelua, turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä asuinalueiden fyysisessä ja sosiaalisessa ympäristössä, liikkumisen edistämistä, ikäystävällisyyden kehittämistä, sekä esimerkkejä turvallisuutta edistävistä hyvistä käytännöistä. 


Selvityksessä korostetaan erityisesti kunnissa tapahtuvan poikkihallinnollisen yhteistyön merkitystä. Sen suositukset onkin tarkoitettu kaikille kuntien turvallisuustyöhön ja ikääntyneiden kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseen osallistuville toimijoille. Selvityksen suositukset ohjaavat paikallista turvallisuustyötä tukemaan ikääntyvän väestön hyvinvointia ja osallistumista vahvistuneen turvallisuuden kautta. 
 

Selvitys: Turvallinen asuinalue ikääntyneilleAvautuu uudessa välilehdessä

Ympäristöministeriö: Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelma 2020–2022

Ikäinstituutti

TuoviCast: Tavoitteena ikäystävällinen turvallisuus