Hyppää sisältöön

Sisäministeriössä haettavana erityisasiantuntijan määräaikainen virkasuhde

Tehtävä on sijoitettu sisäministeriön hallinto- ja kehittämisosastolle strategisen ohjauksen ja kehittämisen yksikköön. Osana sisäasiainhallinnon uuden ennakointimallin toimeenpanoa sisäministeriö käynnistää kokeilun Post Docs in Government (PoDoGo) -toimintamallin luomiseksi sisäasiainhallintoon.

Tehtävään haetaan nyt vuoden mittaiseen määräaikaiseen virkasuhteeseen erityisasiantuntijaa, jonka toimenkuvasta 50 % olisi sisäisen turvallisuuden teemoihin linkittyvää tulevaisuudentutkimusta ja 50 % ministeriön ja hallinnonalan ennakointitoiminnan konkreettista kehittämistä sekä siihen osallistumista. Tutkijan työnkuvaan kuuluu myös PoDoGo -mallin kehittämiseen aktiivisesti osallistuminen. Mallin tavoitteena on vahvistaa ennakointitiedolla johtamista ja edistää tutkimusmaailman sekä hallinnon parempaa vuoropuhelua ja kasvattaa keskinäistä ymmärrystä sekä yhteistyötä.

Lue lisää: Rekrytointi (valtiolle.fi)