Hyppää sisältöön

Blogi: Itämeren alueen yhteistyötä tehostetaan

Itämeren alueella on tarve yhteisen valmiuden ja suuronnettomuuksiin varautumisen parantamiseen. Taustalla on huoli Itämeren meri- ja ilmaliikenteen sekä teollisten riskien kasvusta. Parempaa valmiutta Itämeren alueella tarvitaan myös esimerkiksi sääriskeihin varautumiseen ja kykyyn vastata laajamittaiseen maahantuloon. Potentiaalisiin suuronnettomuuksiin vastaaminen edellyttää alueellisten voimavarojen käyttöä sekä kansainvälistä yhteistyötä.

Itämeren alueella on lisätty Punaisen Ristin liikkeen kansainvälistä yhteistyötä. Tammikuussa 2019 alkoi Itämeren alueen varautumista ja valmiutta kehittävä hanke, Enhancing regional preparedness and response capacity for major accidents in the Baltic Sea region - BALTPREP. Samaan aikaan käynnissä on myös arktisen alueen valmiuden ja varautumisen kehitysprojekti Red Cross Arctic Disaster Management I ja II sekä Turun yliopiston koordinoima ja Interreg Baltic Sea Region -ohjelman rahoittama Itämeren alueen öljyntorjuntavalmiutta kehittävä hanke, OIL SPILL: Enhancing oil spill response capability in the Baltic Sea region.

Seitsemää Itämeren alueen Punaisen Ristin kansallista yhdistystä edustava BALTPREP-tiimi Helsingissä hankkeen avaustilaisuudessa 26.3.2019. Viranomaiskumppanit Suomessa ovat sisäministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, Vantaan sosiaali- ja kriisikeskus sekä Rajavartiolaitos. Hanketta rahoittaa Euroopan komission humanitaarisen avun ja pelastuspalvelun pääosasto ECHO. (Kuva Ilona Hatakka, SPR)

BALTPREP-hanke tehostaa Punaisen Ristin valmius- ja varautumistyötä

Itämeren alueella käynnissä olevia Punaisen Ristin liikkeen hankkeita yhdistää kansainvälisen avunannon merkityksen tunnistaminen sekä avun antamisen ja vastaanottamisen toimintatapojen harjoittelu. Punaisten Ristien alueellista valmius- ja varautumistyötä kehittäessä tarkastellaan viranomaisten ja vapaaehtoisten välistä yhteistyötä. Lisäksi käydään läpi, mitä asiantuntija- ja materiaalitukea voimme kukin antaa naapureillemme ja toisaalta saada lähinaapureiltamme suuren onnettomuustilanteen sattuessa Itämeren alueella.

Punaisen Ristin toimintavalmiutta parannetaan myös koulutusten avulla. BALTPREP-hankkeen aikana koulutetaan kymmeniä alueen Punaisen Ristin vapaaehtoisia ja henkilökuntaa mahdollisiin alueen suuronnettomuuksiin vastaamisessa sekä psykososiaalisen tuen antamisessa. Ensimmäiset koulutukset järjestetään Suomessa elokuussa 2019, ja seuraavat kurssit Latviassa elokuussa 2020.

BALTPREP on seitsemän Itämeren alueen Punaisen Ristin kansallisen yhdistyksen yhteinen hanke. Mukana olevat Punaisen Ristin yhdistykset ovat Suomen lisäksi Virosta, Latviasta, Liettuasta, Puolasta, Saksasta ja Tanskasta. Lisäksi Ruotsin ja Venäjän Punaiset Ristit ovat yhteistyössä hankkeen kanssa ja mukana koulutustoiminnassa. Yhteensä Punaisten Ristien vapaaehtoisia on Itämeren alueella kaikki em. kumppanit mukaan lukien jopa 200 000 henkilöä, joten Punaisten Ristien antaman viranomaisille suunnatun tuen potentiaali on merkittävä Itämeren alueella.

BALTPREP ja viranomaisyhteistyö

BALTPREP -hanke tapasi Itämeren alueen valmius- ja varautumisviranomaisia Helsingissä 26.3.2019. Viranomaiskumppani- ja asiantuntijatahoja olivat Suomen sisäministeriö, Rajavartiolaitos, Vantaan sosiaali- ja kriisipäivystys, sekä Näkövammaisten liitto ry. Virosta paikalla oli pelastuslaitoksen edustaja ja Tanskasta DEMA.

Hanke-esittelyn lisäksi tilaisuudessa keskusteltiin viranomaisten ja Punaisen Ristin kansallisten yhdistysten yhteistyöstä. Osin värikkäänkin keskustelun läpi nousi tunnistettu tarve yhteistyölle. Yhteistyön muodot vaihtelevat kussakin Itämeren alueen valtiossa paikallisesta kontekstista riippuen, mutta muun muassa tiedonvälitys ja -vaihto sekä yhteiset harjoitukset nähtiin tärkeinä.

BALTPREP-hanke pyrkii lisäämään yhteistyötä valmius- ja varautumisviranomaisten ja Punaisen Ristin liikkeen välillä. Kaksivuotisen hankkeen aikana valmistellaan mm. Itämeren alueen valmiussuunnitelma sekä testataan suunnitelmaa karttaharjoituksessa yhdessä viranomaiskumppaneiden kanssa. Karttaharjoitus järjestetään Liettuassa syyskuussa 2020.

Minna Pesu
Twitter: @Minna54622664
Project Officer
Baltic Sea Region Disaster Preparedness
Finnish Red Cross, International Operations and Programmes