Hyppää sisältöön

Voiko maahanmuutosta keskustella rakentavasti? Kyllä!

Sisäministeriö on käynnistänyt Maahanmuuttodialogit-keskustelusarjan, jossa mikä tahansa yhteisö voi järjestää oman keskustelun maahanmuutosta. Tavoitteena on lisätä ymmärrystä erilaisista näkökulmista ja maahanmuuton muuttuvasta luonteesta.

#maahanmuuttodialogit.

Keskusteluissa suositellaan käyttämään Erätauko-menetelmää, joka on tapa käydä ja käynnistää rakentavaa vuoropuhelua pienissä ryhmissä. Maahanmuuttodialogeilla halutaankin lisätä ihmisten välistä keskustelua, ymmärrystä ja luottamusta.

– Kärkäs maahanmuuttokeskustelu voi johtaa siihen, että moni jättäytyy sivustaseuraajan rooliin. Toimivan yhteiskunnan ja vahvan demokratian piirre on se, että sen jäsenet pystyvät käymään vuoropuhelua keskenään. Maahanmuuttodialogeilla edistetään sitä, että mahdollisimman monet ja monenlaisista taustoista tulevat voivat ja haluavat osallistua keskusteluun ja tuoda esiin itselleen tärkeitä näkökohtia, kertoo ylijohtaja Minna Hulkkonen sisäministeriön maahanmuutto-osastolta.

Oman maahanmuuttodialogin voi järjestää mikä tahansa yhteisö. Keskustelunjärjestäjiksi halutaan esimerkiksi kuntia, järjestöjä, yrityksiä, viranomaisia, puolueita, verkostoja, hankkeita, oppilaitoksia, museoita, kirjastoja ja festivaaleja.

Maahanmuuttodialogeja käydään 7.10., 27.10. ja 3.11. Keskustelun voi järjestää yhtenä, kahtena tai kaikkina kolmena päivänä.

Maahanmuuttokeskustelua halutaan avartaa

Maahanmuutosta käytävää keskustelua halutaan avartaa myös sisällön osalta niin, että ilmiöstä voitaisiin puhua sen koko laajuudessa.  Dialogin järjestäjä voi päättää keskustelun lähtökohdan. Se voi liittyä esimerkiksi työnhakuun, opintoihin, lupaprosesseihin, kotoutumiseen, osallisuuteen, palveluihin, kulttuuritarjontaan tai mihin tahansa tärkeäksi koettuun aiheeseen.

– Tavallisesti Suomeen muutetaan eniten työn, perheen tai opiskelun takia. Maahanmuutto on pysyvä ja kasvava ilmiö, joka on osa Suomen tätä päivää ja tulevaisuutta. On tärkeää, että yhteiskunnassa voidaan käydä aiheesta avointa ja monipuolista keskustelua, sanoo erityisasiantuntija Anna Rundgren.

Keskeistä on toisten kuunteleminen ja kunnioittaminen

Maahanmuuttodialogeissa voi tuoda esiin myös kritiikkiä ja huolia, joita maahanmuuttoon liittyy. Tarkoitus ei ole saavuttaa asioista yksimielisyyttä vaan saattaa eri lähtökohdista tulevia ihmisiä käymään tasavertaista keskustelua. 

– Tärkeää on, että keskustelun sävy on rakentava ja että osallistujat pyrkivät tietoisesti vähentämään ihmisten välistä vastakkainasettelua. Näin luodaan ilmapiiri, jossa voidaan myös käsitellä ristiriitoja. Keskustelukumppanien kuunteleminen ja kunnioittaminen ovat avainasemassa, palvelumuotoilija Mariana Salgado sanoo. 

Ilmoittaudu keskustelunjärjestäjäksi viimeistään 16.9.

Maahanmuuttodialogin järjestäminen tai siihen osallistuminen on mahdollisuus edistää rakentavaa keskustelukulttuuria ja tuoda esiin erilaisia näkökohtia. Keskustelunjärjestäjän lähtökohdista riippuen dialogilla voi myös esimerkiksi edistää tietyn väestöryhmän osallisuutta, selvittää maahanmuuton vaikutuksia organisaatioon sekä vahvistaa organisaation yhteisöllisyyttä. 

Keskustelun järjestämiseen on selkeät ohjeet ja materiaalit, joilla järjestämisestä on tehty mahdollisimman helppoa. Järjestäjäksi voi ilmoittautua perjantaihin 16.9. asti. Mukaan ilmoitetut maahanmuuttodialogit kootaan sisäministeriön verkkosivuille.

Yhteenvetoa hyödynnetään lainsäädännön ja politiikan valmistelussa

Loppuvuodesta sisäministeriö teettää kaikista keskusteluista yhteenvedon, jota hyödynnetään muun muassa ulkomaalaislain kokonaisuudistuksessa sekä Suomen kokonaisvaltaisen maahanmuuttopolitiikan valmistelussa. Kokonaisvaltainen maahanmuuttopolitiikka tarkoittaa sitä, että otetaan huomioon kaikki muuttoliikkeeseen liittyvät ilmiöt ja yhteiskunnalliset kysymykset. Niinpä keskustelujen myötä syventynyt ymmärrys auttaa myöhemmin löytämään mahdollisimman hyviä ja kestäviä ratkaisuja.

Maahanmuuttodialogien yhteenveto julkaistaan alkuvuodesta 2023.

Keskustelusarja on kansallisten dialogien pilotti

Maahanmuuttodialogien alullepanijana ja koordinoijana toimii sisäministeriö. Keskustelusarjan takana on lisäksi työryhmä, jossa ovat edustettuina muun muassa Maahanmuuttovirasto, työ- ja elinkeinoministeriö, ulkoministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, oikeusministeriö ja valtiovarainministeriö.

Maahanmuuttodialogit-keskustelusarja on kansallisten dialogien pilotti. Kansalliset dialogit ovat valtiovarainministeriön, DialogiAkatemian, Erätauko-säätiön ja muiden toimijoiden valmistelema konsepti, jolla edistetään vuoropuhelua eri aiheista kansalaisten, yhteisöjen ja viranomaisten välillä. Kansalliset dialogit käynnistyvät vuoden 2023 alussa. 

Vastaavista keskustelusarjoista on Suomessa jo useita hyviä kokemuksia. Esimerkiksi Poikkeusajan dialogit -sarjassa järjestettiin vuosina 2020–2021 lähes 300 dialogia, joihin osallistui noin 2 100 keskustelijaa. 

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Anna Rundgren, p. 0295 488 324, [email protected]
palvelumuotoilija Mariana Salgado, p. 0295 488 385, [email protected]

Maahanmuuttodialogit sosiaalisessa mediassa: 
#maahanmuuttodialogit #migrationsdialoger #immigrationdialogues

Tietoa maahanmuuttodialogeista
Ilmoittaudu keskustelunjärjestäjäksi
Mikä Erätauko? | Erätauko-säätiö