Hyppää sisältöön

Maailman turvallisinta maata tekemässä - Sisäisen turvallisuuden strategian toimeenpanoraportti

Sisäisen turvallisuuden strategian toimeenpano on edennyt hyvin. Toimenpiteillä tavoitellaan vaikutuksia ainakin 2020-luvun puoliväliin asti ja moni toimenpide on käynnistymisen jälkeen pysyvää toimintaa. Sisäisen turvallisuuden strategian tavoitteena on, että Suomi on maailman turvallisin maa.

Esimerkiksi poliisien näkyvyyden varmistaminen, siviilitiedustelu, turvalliset oppimisympäristöt ja hyvät väestösuhteet tulevat tarvitsemaan strategian toimeenpanossa kehitettyjä ratkaisuja jatkossakin.

- Strategia ja sen toimenpiteet ovat viitoittaneet tietä kohti sitä, että Suomi pysyy jatkossakin maailman turvallisimpana maana, toteaa sisäministeriön kansliapäällikkö Ilkka Salmi.

Valtioneuvosto teki periaatepäätöksen sisäisen turvallisuuden strategiasta 5.10.2017. Juuri julkaistussa raportissa kuvataan sisäisen turvallisuuden strategian toimeenpanon tilannetta toimenpiteittäin vaalikauden 2015-2019 päättyessä. Strategiaa toimeenpannaan vuonna 2021 eduskunnalle annettavaan sisäisen turvallisuuden selontekoon asti.

Turvallisuutta tehdään yhdessä

Strategialla on toteutettu sekä ennalta ehkäiseviä toimia, joilla rikosten, häiriöiden ja onnettomuuksien kokonaismäärää lasketaan, että toimia, jotka parantavat viranomaisten ja muiden kykyä toimia silloin, kun rikoksia, häiriötä ja onnettomuuksia kuitenkin tapahtuu.

Osa toimenpiteistä liittyy konkreettisesti johonkin strategiassa tunnistettuun ilmiöön tai turvallisuuden muutosvoimaan, kuten terrorismiin tai syrjäytymiseen liittyvään rikollisuuteen. Suuri osa tähtää kuitenkin yleisemmin muuttamaan sitä, miten turvallisuutta tehdään eri tasoilla ja eri toimijoiden yhteistyönä riippumatta siitä, mihin haasteisiin ollaan vastaamassa.

Esimerkiksi strategian myötä laaditut turvallisuussuunnittelun kansalliset linjaukset ja alueellisen yhteisen varautumisen toimintamallit edellyttävät laajan toimijajoukon panosta ympäri Suomea. Yhteiseen analysointi- ja ennakointityöhön perustuva sisäisen turvallisuuden tilan seuranta hyödyttää myös yhteiskuntaa laajasti.

Strategian toimeenpanoon osallistuvat ministeriöt, viranomaiset, kunnat, järjestöt ja elinkeinoelämä.

- Suomen kiistaton vahvuus on se, että eri toimijat yli sektorirajojen pystyvät yhdessä taklaamaan vaikeitakin turvallisuuteen liittyviä haasteita. Tätä tullaan vahvistamaan entisestään strategian toimeenpanon loppukaudella. Esimerkiksi valmisteilla oleva sisäministeriön oma konsernistrategia nojaa vahvasti yhteistyöhön - ei vain konsernimme sisällä vaan myös sidosryhmiemme kanssa, Salmi jatkaa.

Turvallisuustilanne haasteellisempi kuin aiemmin

Nykyään sisäisestä turvallisuudesta puhuttaessa nousee usein esiin varsin ristiriitaista tietoa siitä, mikä sen tilanne on. Turvallisuusviranomaisten palveluihin on pitkään kohdistunut samoja säästöpaineita kuin koko julkiseen sektoriin, minkä johdosta niiden kyky antaa nopeaa apua, toteuttaa rikosvastuuta tai osallistua ennalta ehkäisevään työhön on heikentynyt. Turvallisuustilanne on monella tavoin paljon haasteellisempi kuin aiemmin.

Samanaikaisesti Suomi on kuitenkin tilastojen valossa maailman turvallisin maa. Suomi on myös useimmilla turvallisuuden osa-alueilla turvallisempi kuin koskaan aiemmin. Esimerkiksi henkirikoksen uhriksi joutumisen todennäköisyys on nykyään noin kolmasosan siitä, mitä se oli 1980-luvulla, ja liikennekuolemien määrä on melkein puolittunut viimeisen kymmenen vuoden aikana.

- Turvallisuus koostuu toisaalta siitä, että rikoksia ja häiriöitä tapahtuu mahdollisimman vähän ja mahdollisimman harvalle. Tähän vaikutetaan ennaltaehkäisevillä toimilla. Toisaalta rikosten ja häiriöiden sattuessa meillä on oltava nopeaa ja laadukasta apua saatavilla, esimerkiksi pelastuspalveluja tai rikostutkintaa. Näiden on oltava tasapainossa ja molempien on oltava riittävällä tasolla, toteaa sisäministeriön strategiapäällikkö Ari Evwaraye.

Maailman turvallisinta maata tekemässä - Sisäisen turvallisuuden strategian toimeenpanoraportti, sisäministriön julkaisu 27/2019

Lisätietoja: strategiapäällikkö, Ari Evwaraye, p. +358 295 488 373, [email protected]