Hyppää sisältöön

Nappaa tästä käyttöösi arjen turvallisuuden hyvät käytännöt!

Hyvien käytäntöjen haussa paljastui laaja joukko arjen turvallisuuden edistämisen toimintamalleja ja oppaita, jotka sisäministeriö julkaisee Tuovi-portaalissa. Hyvien käytäntöjen julkaisemisella levitetään tietoa onnistuneista hankkeista ja tuetaan alue- sekä paikallistason turvallisuustyötä.

Kaksi ikääntynyttä istuu selin kameraan

Kuva: Riitta Supperi

Sisäministeriö sai syksyllä 2019 järjestämässään hyvien käytäntöjen haussa yhteensä 50 esitystä arjen turvallisuuden hyviksi käytännöiksi. Näistä on nyt valittu Tuovi-portaalissa julkaistavaksi 17 käytäntöä. Lisäksi julkaistaan neljä hyväksi käytännöksi esitettyä opasta. Hyviä käytäntöjä ja oppaita tullaan esittelemään tarkemmin Tuovi-portaalissa tulevina kuukausina.

- Forssan malli väestöryhmien välisen konfliktin sovittelusta 

Ikinä toimintamalli iäkkäiden kaatumisten ehkäisemiseksi 

- KaatumisSeula -toimintamalli 

Katusovittelu 

- K-0 koulukiusaamiseen puuttuva työ 

- KiVa koulu 

- Konstikoppa kiertävä teknologianäyttely 

Kotona asumisen turvallisuus (KAT-toiminta) 

- Kotona asuvien ikäihmisten turvallisuuden edistäminen 

-  Liukuesteet yli 65-vuotiaille 

- Messiin- maaseudun väestön maallikkoelvytystaidot ja sydäniskurit esiin Satakunnassa 

-  PAKKA-toimintamalli 

- Sirkkulanpuiston nopean toiminnan joukot 

Suojatiesuojelijat 

- Turvakoutsi-toiminta 

- Turvallisuustiistai 

- Työkalu vastakkainasettelujen hallintaan 

 

Oppaissa julkaistaan:

Askeleet etsivään vanhustyöhön 

Ikäteknologiakeskuksen oppaat ja selvitykset ratkaisuista, jotka tukevat ikääntyneiden sujuvaa ja turvallista arkea 

Opetustoimen ja varhaiskasvatuksen turvallisuus -opas 

Pysytään pystyssä -opas 

Hakukierroksen tarkoituksena oli koota hyviä käytäntöjä Tuovi-portaaliin, helpottaa hyvien käytäntöjen käyttöönottoa alueellisesti ja paikallisesti sekä levittää tietoa onnistuneista hankkeista, omaksutuista toimintamalleista ja käytännöistä koko maahan. 

Lapset kävelee kaupungilla jonossa huomioliivit päällä


Pääpaino haussa oli turvallisuuden tunnetta edistävillä sekä rikoksia ja onnettomuuksia ehkäisevillä käytännöillä, joiden toteuttaminen edellyttää eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja jotka ovat monistettavissa käyttöön muuallakin. Haussa esitettyjen käytäntöjen teemoissa korostuivat erityisesti ikääntyneiden sekä lasten ja nuorten turvallisuuden edistäminen.

Sisäministeriö julkaisi tammikuussa 2019 Turvallisuutta kaikkialla − paikallisen ja alueellisen turvallisuussuunnittelun kansalliset linjaukset, joiden tavoitteena on edistää ja tukea alue- ja paikallistason turvallisuusyhteistyötä.  Linjauksissa on mainittu joitain turvallisuuden hyviä käytäntöjä, mutta nyt toteutetulla haulla koottiin paikallista tai alueellista turvallisuutta edistävät hyvät käytännöt tätä laajemmin. 

Puuttuuko listalta mielestäsi joku arjen turvallisuuden hyvä käytäntö? Arjen turvallisuuden hyviä käytäntöjä voi paljastaa jatkossakin TÄÄLLÄ.