Hyppää sisältöön

Ankkuritoiminnan käsikirja julkaistiin

Ankkuritoiminta kohdistuu varhaisessa vaiheessa nuorten hyvinvoinnin edistämiseen ja rikosten ennalta ehkäisemiseen. Ankkuritoimintaa toteutetaan moniammatillisessa tiimissä, johon kuuluvat asiantuntijat poliisista, sosiaalitoimesta, terveystoimesta sekä nuorisotoimesta. Tiimi tapaa nuoren ja hänen perheensä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta nuorta voidaan tukea ja tarvittaessa ohjata avun tai tuen piiriin.

Ankkuritoiminnan käsikirja on julkaistu 27.3.2019. Käsikirjan tarkoituksena on tukea ankkuritoiminnan toteuttamista, kehittämistä ja arviointia Suomessa. Käsikirja on tulevaisuuteen suuntautunut ja siinä kuvataan ankkuritoimintamalli, joka perustuu tieteelliseen tutkimukseen ja hyviin käytäntöihin. Käsikirja on luettavissa sisäministeriön ja ankkuritoiminnan verkkosivuilla (ankkuritoiminta.fi).

Verkkosivut ankkuritoimintaan avattiin vuoden vaihteessa ja sivustoa on edelleen muokattu palautteiden perusteella. Sivustolla on mm. lisämateriaalia toiminnan tueksi: Esimerkiksi THL:n Suojele lasta -opas avaa hyvin viranomaisten tiedonvaihtoa koskevia säännöksiä. Sivustolle toimitettujen alueellisten toiminnankuvausten perusteella ankkuritoimintaa toteutetaan parhaillaan noin 60 kunnassa (katso kartta alla).

Hanke päättyy – työ jatkuu

Ankkuritoiminnan kehittämishanke päättyy maaliskuun lopussa 2019. Suunnitellun mukaisesti hankkeessa tuotettiin käsikirja ja verkkosivut sekä järjestettiin koulutus- ja kehittämispäivät Oulussa, Kuopiossa, Tampereella ja Hämeenlinnassa.

Ankkuritoiminnan valtakunnallinen kehittäminen jatkuu sisäministeriön johdolla!

Suuret kiitokset hyvästä yhteistyöstä kaikille, toivomme teille iloa tärkeässä tehtävässä!

Ankkuritoiminnan hanketyöryhmä:

Projektitutkija Matti Airaksinen p.0295481900, [email protected]

Projektitutkija Tanja Moilanen p.0469232850, [email protected]

Vastuututkija Mari Kangasniemi p.0504704285, [email protected]


Lisätietoa ankkuritoiminnasta