Hyppää sisältöön

Sisäisen turvallisuuden webinaari ke 29.9. Ihmisen näköinen turvallisuus - kun "samaa kaikille" ei enää riitä

Sisäministeriön järjestämien turvallisuuswebinaarien sarja jatkuu keskiviikkona 29. syyskuuta klo 13.00 - 16.30. Sarjan toisen osan aiheena on Ihmisen näköinen turvallisuus - kun "samaa kaikille" ei enää riitä.

Ihmisen näköinen turvallisuus -webinaarin mainos, ihmisiä kävelemässä aukiolla.

Webinaari "Ihmisen näköinen turvallisuus - kun "samaa kaikille" ei enää riitä" pureutuu arjen turvallisuuden kysymyksiin ja kehittämiskohteisiin. Yksi keväällä hyväksytyn sisäisen turvallisuuden selonteon johtopäätöksistä oli, että erityisesti arjen turvallisuus on hyvin erilainen eri ihmisille. Ikä, sukupuoli, alkuperä, asuinpaikka, äidinkieli, sosioekonominen asema ja muut ominaisuutemme vaikuttavat voimakkaasti siihen, millainen turvallisuutemme ja turvallisuuden tunteemme on. Näin ollen turvallisuuden parantaminen ei onnistu tehokkaasti tarjoamalla "samaa kaikille".

Webinaarissa pureudutaankin eri ihmisten erilaisiin turvallisuuden tarpeisiin sekä siihen, millaisilla kysymyksillä ja työkaluilla niihin voitaisiin vastata nykyistä paremmin. Webinaarissa on kaksi ohjelmakaistaa, joiden välillä osallistujat voivat valita oman mielenkiintonsa mukaiset esitykset.
 
Webinaarin ilmoittautuminen on avautunut. Ilmoittaudu osoitteessa https://link.webropolsurveys.com/S/F8C84CEA001D0142 viimeistään 22.9.2021 mennessä. 

Sisäisen turvallisuuden webinaarisarjan avasi kesäkuussa järjestetty Arjen turvallisuus kuuluu kaikille -webinaari, joka käsitteli valtioneuvoston toukokuussa hyväksymää sisäisen turvallisuuden selontekoa. Syksyn myöhemmät osat pureutuvat sisäisen turvallisuuden tavoitteisiin ja kehittämiskohteisiin käytännönläheisimmin, mutta kuitenkin selontekoon ja sen johtopäätöksiin nojaten. Webinaarisarjan kaksi viimeistä osaa järjestetään lokakuussa ja joulukuussa. 27.10. webinaarin otsikkona on Sisäisen turvallisuuden palveluja kehittämässä ja 2.12. järjestettävän webinaarin Vakavat ja laajat häiriöt - askeleen edellä.

Ohjelma ke 29.9.

13.00    Webinaarin avaus, puheenjohtaja, yhdenvertaisuusvaltuutettu Kristina Stenman

13.15    Huono-osaisuuden kartta - mitä se meille kertoo ja miten sitä voisi hyödyntää turvallisuustyössä?, asiantuntija, tutkija Sakari Kainulainen, Diak

13.50    Ohjelmakaista 1 : Haavoittuvien ryhmien turvallisuus - mitä tiedämme? , erityisasiantuntija Heidi Lempiö ja palvelumuotoilija Mariana Salgado, sisäministeriö
Kommentti: Hallinto-osaston johtaja Teemu Lehti, Hätäkeskuslaitos
13.50   Ohjelmakaista 2 : Uusi yritysturvallisuus - yhteisöjen resilienssi osana kestävää taloutta, toimitusjohtaja Ilkka Kervinen, Oy Resiliency Group Ltd

14.35   Tauko

14.45   Ohjelmakaista 1 : Väestösuhteet ja turvallisuus - Forssan seudun väestösuhdeohjelma, maahanmuuttokoordinaattori Milla Parviainen, Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä
14.45   Ohjelmakaista 2 : Harvaan asutus alueet, turvallisuus ja monipaikkaisuus, kaupunginjohtaja Tytti Määttä, Kuhmon kaupunki

15.35    Huomisen rikollisuus ja häiriöt, analyysipäällikkö Juha Syrjä, Poliisihallitus
Kommentti: nuorten näkymiä tulevaisuuden turvallisuuteen

16.15    Tilaisuuden yhteenveto ja päätössanat, puheenjohtaja