Hyppää sisältöön

Tervetuloa Tunteiden Vuoristorataan eli onnettomuuksien ennaltaehkäisytyön tutkimukseen

Suorituskykyhankkeessa on määritelty vaatimuksia onnettomuuksien ehkäisytyölle, pelastustoiminnalle ja väestönsuojelulle. Onnettomuuksien ehkäisytyön vaatimusmäärittely perustuu vahvasti lähdeaineistojen hyödyntämiseen, joten aloimme kartoittaa tietoperustaa keväällä 2021. Tietopohjan kokoaminen osoittautui huvipuiston laiteajeluun verrattavaksi kokemukseksi, sillä tiedon etsintä ei ollut niin suoraviivaista kuin siltä odotimme. Unohda siis käynti Linnanmäellä ja hyppää mukaan Tunteiden Vuoristorataan!

Jännitys

Kuten kaikki hyvät huvipuistoajelut, myös Tunteiden Vuoristorata alkoi hitaalla, jännityksen täyttämällä kipuamisella kohti Tietovuoren huippua. Odotusarvona oli, että Tietovuoren huipulta voisimme silkan painovoiman avulla lasketella riemukkaasti muutaman mutkan ja tiukan käännöksen kautta työmme maaliin.

Toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti, joten rajasimme aineistohaun lähtökohtaisesti korkeintaan kymmenen vuotta vanhoihin julkaisuihin, mikä on linjassa myös nykyisen pelastuslain voimassaolon kanssa. Kaksi erillistä tiedonhakua tehtiin Valtioneuvoston kirjaston avustuksella ja lisäksi aineistoa kertyi asiantuntijoilta saatujen vinkkien sekä itse tekemämme tiedonhaun avulla. Vaunumme alkoi edetä lupaavasti kohti huippua – kunnes…

Pettymys

Matka Tietovuoren huipulle oli odotettua hankalampi ja jouduimme useaan otteeseen hikikarpalot otsalla työntämään vaunumme huippua kohden. Jonkin verran vetoapua saimme kontaktoimiltamme asiantuntijoilta, mutta heidän avuliaisuudestaan huolimatta jouduimme toteamaan, ettei tiedonkeruu ollut suoraviivainen operaatio.

Ensinnäkin jouduimme toteamaan, ettei tietoa ollut varsinaisesti keskitetty mihinkään. Listausta esimerkiksi käynnissä olevista ja menneistä hankkeista ei tuntunut löytyvän millään. Myöskään Valtioneuvoston kirjaston avulla tehdyt tiedonhaut eivät tuottaneet niin paljon tuloksia kuin odotimme. Yhdeksi todennäköiseksi syyksi totesimme myöhemmin sen, ettei käyttämämme termistö välttämättä ollut täysin osuvaa. Termistö on muuttunut vuosien varrella, ja kenties sen takia samoista asioista tunnutaan puhuttavan eri yhteyksissä eri nimillä. Varsinkin vieraskielisen hakusanojen valitseminen oli haastavaa. Valvonnan osalta esimerkiksi englanninkielinen termi code compliance olisi todennäköisesti tuottanut hieman lisää tuloksia.

Etenkin valvontatyöhön liittyen moni löytämämme lähdeaineisto on opinnäytetyötasoinen. Näille töille on ehdottomasti tilauksensa, ja niiden avulla on nostettu keskusteluun monia alan kannalta tärkeitä kysymyksiä. Samalla niissä esitetyt johtopäätökset kuitenkin perustuvat usein varsin pieniin otoksiin, ja tuotetun tiedon laadun arviointi voi olla hankalaa. Tilausta olisikin erityisesti vertaisarvioidulle tutkimukselle sekä tutkimustuloksista käytävälle kriittiselle, tieteelliselle vuoropuhelulle. Sen avulla tutkimuksissa mahdollisesti olevat virheet ja laatuongelmat saataisiin nostettua esiin ja huomioitua muiden töiden toteutuksissa. Tämä olisi erityisen tärkeää, sillä tietopohja on kaikkiaan jossakin määrin kapea-alainen ja monet työt viittaavat toinen toisiinsa.

Tietovuoren huipulle päästyämme totesimme, että olimme kuvitelleet Tietovuoren paljon korkeammaksi. Eteemme avautuvaa maisemaa katsellessamme pohdimme, mistä tietäisimme, että olimme löytäneet riittävästi lähteitä eikä keräämästämme listauksesta uupuisi työmme kannalta tärkeitä aineistoja. Entä voisimmeko olla varmoja, että löytyneet tiedot olisivat tieteellisesti riittävän luotettavia toimiakseen työmme rakennusmateriaalina?

Innostus

Vauhtiin päästyämme pettymykset kääntyivät innostuksen puolelle. Aineistolistausta on hiljalleen voitu täydentää eteen osuneilla, sopivilla lähteillä, ja se sisältää tällä hetkellä yli 300 erillistä lähdeteosta (pl. lainsäädäntölähteet). Aineistot sisältävät paljon mielenkiintoisia tutkimustuloksia, jotka ovat nostaneet esille sekä ajankohtaisia ilmiöitä että pohdintaa tulevaisuuden kehityssuunnista. Lisäksi olemme löytäneet kansainvälisiä yhteistyömahdollisuuksia, jotka mahdollistavat entistä laajemman vuoropuhelun ja tehokkaamman resurssien käytön tutkimuksen tekemisessä. Esimerkiksi Kanadan The Community Against Preventable Injuries (Preventable) -avulla saimme laaja-alaisempaa ymmärrystä väestön asenteiden pysyvän mittaroinnin merkityksestä.

Aineistojen läpikäyminen on osoittanut tiettyjen teemojen ja ilmiöiden toistuvan, mikä luonnollisesti helpottaa (toivottavasti oikeansuuntaisten) johtopäätösten tekemistä. Olemassa olevan aineiston perusteella uskomme pystyvämme laatimaan suorituskykyvaatimukset, jotka ovat hyvin perusteltuja ja joiden yhteydessä pystymme esittämään myös niiden pohjana käytetyn lähdeaineiston luokituksineen.

Suru

Valitettavasti uusien aineistojen löytäminen ei ole aiheuttanut pelkkää iloa ja innostusta. Vastaan on tullut sellaisiakin materiaaleja, jotka ovat yllättäneet olemassa olollaan vähemmän positiivisesti. Ei siksi, että ne olisivat sisällöllisesti tai muuten heikkolaatuisia, vaan siksi, etteivät niissä esitetyt tulokset selkeästi ole käyneet toteen.

Alalla on aikojen saatossa tehty paljon erilaisia selvityksiä ja tutkimuksia sekä esitetty lukemattomia kehitysideoita. On valtava harmi, että monen työn osalta tulosten toimeenpano näyttää keskeytyneen ennen kuin on kunnolla alkanutkaan. Me kaikki myös tiedämme, ettei resurssien hukkaamiseen ole varaa. Tiedonhallinnan huvipuisto tarvitsisikin ankaran tirehtöörin, joka katselisi Tietovuoren huipulta kokonaisuutta, varmistaisi tutkimus- ja kehitystyön jatkuvuuden ja kehittäisi huvipuistoa suunnitelmallisesti. Apunaan tirehtöörillä tulisi tietenkin olla toimiva tiedonhallintajärjestelmä, josta niin paljon on puhuttu.

Kiitollisuus ja toivo tulevasta

Viilettelemme tällä hetkellä Tunteiden Vuoristoradassa viimeisillä suorilla. Haluamme kiittää kaikkia, jotka ovat tuottaneet alalle tietoa muodossa tai toisessa. Olemme itse tuottaneet uutta tietoa kahden asiakaskyselyn verran, mikä on kokonaisuuteen nähden vähäinen määrä. Moni tutkimuksen tekijä toivottavasti löytää suorituskykyvaatimuksista oman työnsä tuloksia, ja yhteisen tietopohjan kehittämiseksi tehty panostus saa siten ansaitsemaansa arvoa.

Uutta tietoa on myös jatkossa tuotettava ja jaettava avoimesti. Tutkijat tarvitsevat osaamista tiedon esittämiseen selkeällä ja mielenkiintoisella tavalla, ja me kaikki tarvitsemme osaamista tulosten tulkitsemiseksi ja hyödyntämiseksi. Todennäköisesti tarvetta on myös Tietotulkeille eli erillisille tiedon prosessoijille, jotka tuovat tiedon helposti hyödynnettävässä muodossa myös heille, joilla ei arjen kiireessä ole liiemmin aikaa uusien julkaisujen lukemiseen.

Toivomme, että tekemämme työ on kasvattanut Tietovuorta ja tekee matkasta helpomman seuraaville, jotka ostavat lipun Tiedonhallinnan huvipuistoon. Toivottavasti näemme teidät kaikki joko rakentamassa Tiedonhallinnan huvipuistoa tai vähintään jonottamassa uusiin Tietolaitteisiin – Triangulaatiolaivaan, Kyselykaruselliin ja Väikkärivekottimeen.

Tunteiden Vuoristoradan jarrumestarit Sini Erholtz ja Tanja Mannila, sisäministeriö

Alkuperäinen artikkeli Pelastustieto.fi -sivustolla.
Lue lisää Pelastustieto -blogeja https://pelastustieto.fi/blogit/