Hyppää sisältöön
Mappeja hyllyllä

Ota käyttöösi sisäisen turvallisuuden aineistoa:

raportteja, tutkimuksia, selvityksiä, ohjeita ja muita turvallisuusjulkaisuja.

Sentimentin väestökyselyn yhteenveto - kevät 2022

Sentimentin väestökyselyn yhteenveto - kevät 2022

PDF, 395 kt Lataa

Sisäministeriö on kehittänyt yhteistyössä Taloustutkimuksen kanssa Sentimentti-työvälineen, joka tarjoaa kattavan ja monialaisen menetelmän ihmisten turvallisuuden tunteen ennakointiin, seurantaan ja analysointiin. Keväällä 2022 julkaistiin Sentimentti -väestökyselyn yhteenveto.

Turvassa 2021. Kansalaisturvallisuus Suomessa

Turvassa 2021. Kansalaisturvallisuus Suomessa

PDF, 1984 kt Lataa

Sisäministeriön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestöltä neljättä kertaa tilaamalla Turvassa-kyselyllä selvitetään väestön erilaisia turvallisuus- ja turvattomuuskokemuksia sekä luottamusta yhteiskuntaan ja muita ihmisiä kohtaan.

Kriisinkestävä Kotka - Systeeminen tulevaisuusajattelu osaksi kaupungin strategista varautumista

Kriisinkestävä Kotka - Systeeminen tulevaisuusajattelu osaksi kaupungin strategista varautumista

PDF, 7459 kt Lataa

Suomen Akatemian yhteydessä toimivan Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama WISE-tutkimushanke ja Kotkan kaupunki järjestivät yhteistyössä kokeellisen, strategisen riskienhallinnan harjoituksen tammi–maaliskuussa 2021. Raportissa esitellään harjoituksen kulku ja työvaiheet sekä käytetyn todennäköisyysmallinnuksen periaatteet, kriisinsietokyvyn kannalta merkittäviä tekijöitä ja toimenpiteitä sekä johtopäätökset.

Lapin arjen turvallisuuden tiekartta

Lapin arjen turvallisuuden tiekartta

PDF, 8000 kt Lataa

Lapin arjen turvallisuuden tiekartta linjaa toimenpide-ehdotukset vuosille 2021-2027. Julkaisussa kerrotaan miksi ja miten tiekarttaa on työstetty, jonka jälkeen esitellään laajemmat strategiset lähestymistavat arjen turvallisuuden kehittämiseen seuraavina vuosina. Toimenpide-ehdotukset on koottu kymmeneen toimenpidekokonaisuuteen, joissa esitellään kokonaisuuden taustaa ja tarvetta, sekä ehdotetaan konkreettia kehittämistoimenpiteitä.

Ikäturvallinen asuinalue

Ikäturvallinen asuinalue

PDF, 2541 kt Lataa

Tässä oppaassa kuvataan monipuolisesti ikääntyneiden arjen turvallisuutta asuinalueilla. Keskiössä on fyysiseen ympäristöön liittyvä liikkumisen turvallisuus ja turvallisuuden tunteeseen liittyvä yhteisöllisyys. Oppaassa kuvataan keinoja ja toimintatapoja, joilla ikäihmiset, kunnatja järjestöt voivat edistää asuinalueiden turvallisuutta. Oppaan taustalla on ympäristöministeriön vuonna 2021 julkaisema raportti Turvallinen asuinalue ikääntyneille.

Tulevaisuuden pelastustoimi 2023

Tulevaisuuden pelastustoimi 2023

PDF, 396 kt Lataa

Pelastustoimen alueellisen valmistelun yhteistutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteenvetoraportti

Selvitys haavoittuviin ryhmiin kuuluvien turvallisuuden kokemuksista

Selvitys haavoittuviin ryhmiin kuuluvien turvallisuuden kokemuksista

PDF, 532 kt Lataa

Sisäministeriössä valmisteltiin v. 2020 sisäisen turvallisuuden selontekoa, jonka tavoitteena on varmistaa, että Suomi on tulevaisuudessa entistä turvallisempi maa kaikille ihmisille ja ihmisryhmille. Osana selonteon valmistelua sisäministeriö toteutti kyselyn valituille haavoittuvimmassa asemassa arvioiduiksi oleville väestöryhmille.

Turun kaupungin turvallisuussuunnitelma 2021-2024

Turun kaupungin turvallisuussuunnitelma 2021-2024

PDF, 1488 kt Lataa

Turun kaupungin turvallisuussuunnitelma 2021-2024

Pysytään pystyssä -opas.pdf

Pysytään pystyssä -opas.pdf

PDF, 33 kt Lataa

Sisäisen turvallisuuden oppaita