Nuori nainen kiinnittää Post-it lappua tietokoneen näyttöön.

Ota käyttöösi sisäisen turvallisuuden aineistoa:

raportteja, tutkimuksia, selvityksiä, ohjeita ja muita turvallisuusjulkaisuja.

Turvallinen elämä ikääntyneille toimeenpanoraportti

Turvallinen elämä ikääntyneille toimeenpanoraportti

PDF, 1300 kt

Tässä raportissa kuvataan Turvallinen elämä ikääntyneille toimintaohjelman toimeenpanon tilannetta toimenpiteittäin hallituskauden 2015 - 2019 päättyä.

Maailman turvallisinta maata tekemässä. Sisäisen turvallisuuden strategian toimeenpanoraportti

Maailman turvallisinta maata tekemässä. Sisäisen turvallisuuden strategian toimeenpanoraportti

PDF, 210 kt

Tässä raportissa kuvataan sisäisen turvallisuuden strategian toimeenpanon tilannetta toimenpiteittäin vaalikauden 2015-2019 päättyessä. Toimeenpano on kokonaisuudessaan edennyt varsin hyvin. Strategialla on toteutettu sekä ennalta ehkäiseviä toimia, joilla rikosten, häiriöiden ja onnettomuuksien kokonaismäärää lasketaan, että toimia, jotka parantavat viranomaisten ja muiden kykyä toimia silloin, kun rikoksia, häiriötä ja onnettomuuksia kuitenkin tapahtuu.

Ennakointi palautumisen tekijänä

Ennakointi palautumisen tekijänä

JPG, 625 kt

Kriisin vaikutus ja palautumisen kesto (tai jääminen lamaantumisen tilaan) suhteessa aikaan.

Havaintoja palveluun ohjauksen rajapinnasta ja suosituksia toiminnan kehittämiseksi

Havaintoja palveluun ohjauksen rajapinnasta ja suosituksia toiminnan kehittämiseksi

PDF, 555 kt

Turussa tapahtui elokuussa 2017 puukotus, jonka tekijä tuomittiin terroristisessa tarkoituksessa tehdystä murhista ja niiden yrityksistä. Tapauksen johdosta päätettiin selvittää, miten palveluunohjaus on järjestetty tilanteissa, joissa poliisi ei kohdista henkilöön toimenpiteitä ja hänet ohjataan kunnan tai järjestöjen palvelujen piiriin. Tavoitteena oli selkeyttää menettelyjä sekä selvittää yhteistyön nykytila ja kehittämistarpeet. Lisäksi selvitettiin, miten yhteistyö uskonnollisten yhteisöjen kanssa on järjestetty ja miten sitä tulee kehittää. Raportti sisältää nykytilan kuvauksen, joka perustuu paikallisten toimijoiden haastatteluihin sekä suositukset jatkotoimiksi. Lisäksi valmistelun yhteydessä tutustuttiin siihen, miten asia on järjestetty Alankomaissa, Tanskassa ja Isossa-Britanniassa. Raportti sisältää näiden maiden järjestelmien kuvausta sekä arviointia suhteessa Suomen tilanteeseen.

Ankkuritoiminnan käsikirja

Ankkuritoiminnan käsikirja

PDF, 1143 kt

Ankkuritoiminnalla tarkoitetaan moniammatillista yhteistyötä, joka kohdistuu lasten ja nuorten (alle 18-vuotiaiden) hyvinvoinnin edistämiseen ja rikosten ennaltaehkäisemiseen. Lisäksi ankkuri pyrkii ehkäisemään väkivaltaiseen ekstremismiin radikalisoitumista ilman ikärajoja. Ankkuritoimintaa toteutetaan moniammatillisessa tiimissä, johon kuuluvat asiantuntijat poliisista, sosiaalitoimesta, terveystoimesta ja nuorisotoimesta. Ankkuritoiminnan tehtävänä on tarjota nuorelle ja perheelle yksilöllistä ja kokonaisvaltaista tukea varhaisessa vaiheessa ja tarvittaessa ohjata hoidon, palveluiden ja tuen piiriin muille asiantuntijoille.

Turvallisuutta kaikkialla_paikallisen ja alueellisen turvallisuussuunnittelun kansalliset linjaukset

Turvallisuutta kaikkialla_paikallisen ja alueellisen turvallisuussuunnittelun kansalliset linjaukset

PDF, 1034 kt

Linjausten tavoitteena on edistää ja yhdenmukaistaa arjen turvallisuustyötä paikallis- ja aluetasolla. Linjausten yleisessä osiossa esitellään turvallisuussuunnittelun menettelytapoja, eri toimijoiden vastuita ja hyviä käytäntöjä. Toimenpidekorteissa kuvataan sellaisia turvallisuussuunnittelun toimenpiteitä ja tavoitteita, jotka ovat konkreettisia, koskevat tämänhetkisiä tai nousevia kansallisia haasteita, niistä on saatavilla tietoa ja niillä on mahdollisuus parantaa turvallisuutta paikallistasolla.

Onko Suomi maailman yhdenvertaisin maa kaikille

Onko Suomi maailman yhdenvertaisin maa kaikille

PDF, 1776 kt

Selvitys turvallisuuden toteutumisesta eri sukupuolten ja väestöryhmien kannalta

Turvallinen elämä ikääntyneille — toimintaohjelman päivitys

Turvallinen elämä ikääntyneille — toimintaohjelman päivitys

PDF, 1578 kt

Valtioneuvosto päätti 5.10.2017 julkaistussa sisäisen turvallisuuden strategiassa vuonna 2011 julkaistun ikääntyneiden turvallisuusohjelman päivittämisestä. Ohjelma on yhä pääosin ajantasainen mutta yhteiskunnassa ja ikääntyneiden turvallisuustilanteessa on tapahtunut joitakin merkittäviä muutoksia, jotka tulevat vaikuttamaan ikääntyneiden turvallisuuteen ellei niihin puututa ajoissa.