Rikollisuus

Suuri osa lainvastaisista teoista ei tule Suomessa viranomaisten tietoon. Poliisin tietoon tulleiden rikosten määrä on 1990-luvun alusta lähtien vähentynyt. Vuonna 2017 poliisin, Tullin ja Rajavartiolaitoksen tietoon tuli 455 923 rikoslakia ja muita lakeja ja asetuksia vastaan tehtyä rikosta. Lisäksi viranomaiset kirjasivat 405 998 liikenteeseen liittyvää rikkomusta.

Rikollisuuden rakenne on varsin vakaa. Omaisuusrikokset muodostavat rikosten kokonaismäärästä (poislukien liikennerikkomukset) hieman alle puolet (46 %). Henkeen ja terveyteen kohdistuneita rikoksia sekä seksuaalirikoksia oli kahdeksan prosenttia kaikista rikoksista. Valtaosan niistä muodostavat pahoinpitelyrikokset. (Rikollisuustilanne 2017 laskettu, Tilastokeskuksen luvuista)

Rikollisuuden taso vaihtelee Suomessa jossain määrin myös alueittain ja on kytköksissä alueiden sosioekonomisiin piirteisiin. Yleisesti ottaen Suomessa melko pieni joukko aktiivisia rikoksentekijöitä tekee suurimman osan rikoksista. (Rikoksentorjuntaneuvosto)