Suomen lippu veneen perämisessä. Helsinki taustalla

Sisäisen turvallisuuden tila

Mikä on sisäisen turvallisuuden tila Suomessa, mihin se kehittyy ja miksi?

Suomi on maailman turvallisin maa

 

Tilastojen valossa Suomi on maailman turvallisin maa. Suomi pärjää erinomaisesti kansainvälisissä vertailuissa, joissa mitataan rikollisuutta, onnettomuuksia ja häiriöitä sekä luottamusta viranomaisiin ja oikeusjärjestelmään. Suomi on keskeisimmissä tutkimuksissa viiden kärkimaan joukossa ja parhaiten sijoittunut Pohjoismaa.

Sisäinen turvallisuus on sitä, että jokainen yhteiskuntamme jäsen voi nauttia oikeuksistaan ja vapauksistaan ilman pelkoa rikoksista, onnettomuuksista, häiriöistä tai muista huolta aiheuttavista ilmiöistä. Kodin ja vapaa-ajan tapaturmat aiheuttavat vuosittain eniten kuolonuhreja, mutta ne vaikuttavat varsin vähän ihmisten turvallisuuden tunteeseen. Sen sijaan ihmiset pelkäävät satunnaista vakavaa väkivaltaa, vaikka sen todennäköisyys suurimmalla osalla väestöä on pieni.

Turvallisuuden kokonaiskuva on aina moninainen, eikä erilaisia turvallisuusongelmia voi suoraan verrata toisiinsa. Turvallisuus on myös jatkuvassa muutoksessa sen perusteella, mitkä uhat ja ongelmat nousevat milloinkin esille sekä miten arvotamme niitä. Tilastollisesti Suomen turvallisuus on ajan kuluessa parantunut merkittävästi. Esimerkiksi henkirikoksen uhriksi joutumisen todennäköisyys oli 1980-luvulla yli kaksinkertainen nykypäivään verrattuna. Tieliikenteessä kuolleiden määrä on laskenut lähes puoleen viimeisen kymmenen vuoden aikana. Myös tulipalojen sekä tulipaloissa kuolleiden määrä  on laskenut selvästi 2010-luvulla.

Sisäisen turvallisuuden tila – kokonaisuus tarkastelee keskeisiä sisäisen turvallisuuden ilmiöitä väestölähtöisesti. Sisäisen turvallisuuden yhteisen ennakointityön perimmäinen ongelma tiivistyy kysymykseen turvallisuuden nykytilasta ja sen muutoksesta. Mikä on sisäisen turvallisuuden tila Suomessa, mihin se kehittyy ja miksi?

Tämä ensimmäinen raportti muodostaa pohjan jatkuvalle sisäisen turvallisuuden seurannalle, kuten sisäisen turvallisuuden strategiassa on päätetty. Työssä on pyritty esittämään tiiviisti, johdonmukaisesti ja helppotajuisesti sisäisen turvallisuuden strategisen tason näkymä sekä tähän pohjautuva vuoteen 2025 suuntautuva tulevaisuuskuva. Raportti on jaettu neljään sisäisen turvallisuuden keskeiseen osa-alueeseen: 1) turvattomuuden tunne ja avun saanti, 2) rikollisuus, 3) tapaturmat ja onnettomuudet, sekä 4) yhteiskuntarauha ja vakaus. Osa-alueista ja niiden keskeisestä sisällöstä on päätetty sisäisen turvallisuuden strategian ohjausryhmässä.
 

Suomen sijoittuminen erilaisissa turvallisuutta kuvaavissa tilastoissa

Maailman turvallisin maa (WEF, 2017)

Suomi 1. maailmassa (2017)

Maailman vakain valtio (FSI 2017, 2018)

Suomi 1. maailmassa (2017, 2018)

Luottamus poliisiin ja oikeusjärjestelmään (Eurostat 2018)

Suomi 1. Euroopassa (2018)

Sisäisen turvallisuuden ja poliisitoiminnan taso (WISP 2016)

Suomi 2. maailmassa (2016)

Maailman vähiten korruptoitunut maa (CPI 2016, 2017)

Suomi 3. maailmassa (2016, 2017)

Maailman lainkuuliaisin valtio väestön näkökulmasta (World Justice Project Rule of Law Index 2017 – 2018)

Suomi 3. maailmassa (2018)

Väestön turvallisuus ja turvallisuuden kokemukset (Global Law and Order Report 2017, 2018

Suomi 4. maailmassa (2018)
Suomi 8. maailmassa (2017)

World Economic Forum, The Travel & Tourism Competitiveness Report 2017, Fragile States Index Annual Report 2017, Fragile States Index Annual Report 2018, Eurostat, Average rating of trust by domain, sex, age and educational attainment level (päivitetty 15.2.2018), World Internal Security and Police Index 2016, Transparency International, Corruption Perceptions Index 2017, Transparency International, Corruption Perceptions Index 2016, World Justice Project Rule of Law Index 2017 – 2018,  Gallup: 2018 Global Law and Order, Gallup: 2017 Global Law and Order.