Hyppää sisältöön

Suomi on maailman turvallisin maa

Tilastojen valossa Suomi on maailman turvallisimpia maita. Suomi pärjää erinomaisesti kansainvälisissä vertailuissa, joissa mitataan rikollisuutta, onnettomuuksia ja häiriöitä sekä luottamusta viranomaisiin ja oikeusjärjestelmään. 


Sisäinen turvallisuus on sitä, että jokainen yhteiskuntamme jäsen voi nauttia oikeuksistaan ja vapauksistaan ilman pelkoa rikoksista, onnettomuuksista, häiriöistä tai muista huolta aiheuttavista ilmiöistä. Sisäiseen turvallisuuteen liittyy vahvasti myös tunne turvallisuudesta, joka on Suomessa korkea. Sitä tukevat mm. luottamus viranomaisiin, toisiin ihmisiin ja mediaan. Yleinen järjestys ja vakaus ovat korkealla tasolla ja luovat turvaa myös silloin, kun maailman turvallisuustilanne vaihtelee. Parhaimmillaan turvallisuus onkin kansalaisen näkökulmasta sitä, ettei turvallisuutta tarvitse edes ajatella.


Turvallisuuden kokonaiskuva on aina moninainen, eikä erilaisia turvallisuusongelmia voi suoraan verrata toisiinsa. Turvallisuus on myös jatkuvassa muutoksessa sen perusteella, mitkä uhat ja ongelmat nousevat milloinkin esille sekä kuinka turvallisuudesta ja turvattomuudesta puhumme. Tilastollisesti Suomen turvallisuus on ajan kuluessa parantunut merkittävästi. Esimerkiksi henkirikoksen uhriksi joutumisen todennäköisyys oli 1980-luvulla yli kaksinkertainen nykypäivään verrattuna. Tieliikenteessä kuolleiden määrä on laskenut lähes puoleen viimeisen kymmenen vuoden aikana. Myös tulipalojen sekä tulipaloissa kuolleiden määrä on laskenut selvästi 2010-luvulla. Kodin ja vapaa-ajan tapaturmat aiheuttavat vuosittain eniten kuolonuhreja, mutta ne vaikuttavat varsin vähän ihmisten turvallisuuden tunteeseen. Sen sijaan ihmiset pelkäävät satunnaista vakavaa väkivaltaa, vaikka sen todennäköisyys suurimmalla osalla väestöä on pieni.


Sisäisen turvallisuuden tila – kokonaisuus tarkastelee keskeisiä sisäisen turvallisuuden ilmiöitä väestölähtöisesti vastaten kysymykseen, mikä on sisäisen turvallisuuden tila Suomessa, mihin se kehittyy ja miksi?


Tämä päivittyvä raportti muodostaa pohjan jatkuvalle sisäisen turvallisuuden seurannalle. Työssä on pyritty esittämään tiiviisti, johdonmukaisesti ja helppotajuisesti sisäisen turvallisuuden strategisen tason näkymä. Raportti on jaettu neljään sisäisen turvallisuuden keskeiseen osa-alueeseen: 1) turvallisuuden tunne ja avun saanti, 2) rikollisuus, 3) tapaturmat ja onnettomuudet, sekä 4) yhteiskuntarauha ja vakaus. 


Suomen sijoittuminen erilaisissa kansainvälisissä turvallisuutta kuvaavissa tilastoissa

Maailman vakain valtio (Fragile State Index)   Suomi 1. maailmassa (2022)
Maailman vähiten korruptoitunut maa (Transparency International Corruption Index)  Suomi 2. maailmassa (2022)
Maailman lainkuuliaisin valtio väestön näkökulmasta (World Justice Project, Rule of Law Index)   Suomi 3. maailmassa (2022)
   
Maailman vapain maa (Freedom House, Global Freedom Status)
 Suomi 1. maailmassa (Ruotsin ja Norjan ohella)
Maailman paras maa laillisuusperiaatteen noudattamisessa (World Justice Project, Rule of Law Index)   Suomi 3. maailmassa (2022)


Lähteet: Fragile States Index | The Fund for PeaceHome - Transparency.orgWJP Rule of Law Index (worldjusticeproject.org)Freedom House | Expanding freedom and democracy