Tapaturmat ja onnettomuudet

Tapaturmat ja onnettomuudet ovat tarpeettomia arjen häiriöitä, joissa voidaan menettää ihmishenkiä tai jotka voivat aiheuttaa ihmisille monenlaista haittaa, kuten toiminta- ja työkyvyn menettämistä. Lisäksi ne saattavat heikentää ihmisten turvallisuuden tunnetta. Tapaturmilla ja onnettomuuksilla on myös kansantaloudellisia vaikutuksia.

Tapaturmat ovat suomalaisten neljänneksi yleisin kuolemansyy. Noin puolet kaikista tapaturmaisista kuolemista aiheutuu kaatumisten ja putoamisten seurauksena. Tapaturmakuolemien määrä on vähentynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana. Etenkin alkoholikuolemia on nykyisin vähemmän. Lukumääräisesti eniten tapaturmaisesti kuolee keski-ikäisiä ja iäkkäitä ihmisiä.

Tieliikenneonnettomuuksissa on nähtävissä selkeästi laskeva trendi, ja niiden määrä on viime vuosina vähentynyt. Kolmannes kuolemaan johtaneista tieliikenneonnettomuuksista (2016) johtui päihteistä: kuljettaja oli alkoholin, huumeiden tai lääkkeiden vaikutuksen alainen. Onnettomuuksien määrät Suomen vesialueilla ovat keskimäärin pysyneet samalla tasolla, vaikka liikennemäärät ovat olleet nousussa.