Tapaturmat ja onnettomuudet

Päivitetty 06/2021

Tapaturmat ja onnettomuudet ovat tarpeettomia arjen häiriöitä, joissa voidaan menettää ihmishenkiä tai jotka voivat aiheuttaa ihmisille monenlaista haittaa, kuten toiminta- ja työkyvyn menettämistä. Lisäksi ne saattavat heikentää ihmisten turvallisuuden tunnetta. Tapaturmilla ja onnettomuuksilla on myös kansantaloudellisia vaikutuksia.

Tapaturmat ovat suomalaisten neljänneksi yleisin kuolemansyy. Noin puolet kaikista tapaturmaisista kuolemista aiheutuu kaatumisten ja putoamisten seurauksena. Tyypillisiä kuolemaan johtaneita tapaturmia olivat kaatumisten ja putoamisten lisäksi myrkytykset (p. alkoholimyrkytykset), liikenne, hukkumiset, tukehtumiset sekä tulipalot.

Tapaturmakuolemien määrä on vähentynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana. Etenkin alkoholikuolemia on nykyisin vähemmän. Lukumääräisesti eniten tapaturmaisesti kuolee keski-ikäisiä ja iäkkäitä ihmisiä. Suomen tapaturmakuolleisuus on siitä huolimatta EU:n neljänneksi korkein. Tämä johtuu lähinnä korkeasta koti- ja vapaa-ajan tapaturmakuolleisuudesta, sillä erot liikennetapaturmakuolleisuuden välillä ovat pieniä.