Turvallisuuden tunne ja avunsaanti

Suurin osa, 87 prosenttia, suomalaisista pitää Suomea turvallisena maana ja 95 prosenttia kokee henkilökohtaisen turvallisuutensa hyväksi. Ihmisten huolet ja pelot jakaantuvat selkeästi sekä yhteiskunnallisiin että henkilökohtaisiin turvattomuutta tuottaviin asioihin. Turvallisuuden tunteeseen vaikuttaa myös se, miten nopeasti apua saa hädän hetkellä sekä miten nopeasti ja tehokkaasti rikokset selvitetään ja mitä siitä seuraa.

Rikoslajeista eniten huolta ihmisissä herättää rattijuopumus. Katuväkivallan pelko on viime vuosina hieman lisääntynyt. Kansainvälisen terrorismin aiheuttama huoli on vaihdellut melko paljon vuodesta 2004 lähtien: alimmillaan se oli 62 % vuonna 2013 ja korkeimmillaan 89 % vuonna 2007.

Turvallisuuden tunteessa on eroja eri väestöryhmien välillä. Esimerkiksi katu- ja työpaikkaväkivallan pelko on korkeampaa niillä, jotka hankkivat tietonsa sosiaalisesta mediasta tai vaihtoehtoisista lähteistä. Taloudellisen toimeentulon hankalaksi kokeneet, aiemmin väkivallan uhriksi joutuneet ja nuorimpaan ikäryhmään kuuluvat kokevat todennäköisimmin joutuvansa väkivallan uhriksi tulevaisuudessa.

Suomalaisten kokemukset avunsaannista ovat pysyneet kautta 2010-luvun pitkälti samanlaisina. Hälytyksien vastausajat, tehtävämäärät sekä tehtävien jakautuminen eri viranomaisten kesken ovat säilyneet samoina viimeisten vuosien aikana. Suomessa apua saa nopeasti: Yhdeksään kymmenestä hätäpuhelusta vastataan alle 10 sekunnissa.