Hyppää sisältöön
Blogit

Yhteistyötä, kehittämistä ja innovointia

Julkaisupäivä 2.7.2019 10.13 Blogit

Sisäministeriöstä innovatiivisten ratkaisujen hyödyntäjä ja edistäjä? Kyllä. Tavoite on kunnianhimoinen, mutta sitä kohti mennään ja etsitään erilaisia keinoja sen edistämiseksi. Uudet olosuhteet ja muuttuva toimintaympäristö vaativat aina uudenlaisia toimintatapoja ja osin myös vanhojen toimintatapojen kriittistä tarkastelua.

Sisäministeriössä on valmisteltu sisäisen turvallisuuden innovaatiotoimintamalli sisäisen turvallisuuden strategian pohjalta. Toimintamalli antaa eväitä sekä sisäministeriölle että laajemmin sisäisen turvallisuuteen liittyville tahoille innovoinnin tueksi. Innovaatiotoimintamallin kautta saadaan kehitettyä yhteistyötä eri toimijoiden välille, lisättyä tietoisuutta mitä innovoinnissa on meneillään ja koottua yhden sateenvarjon alle laajalti aineistoa innovoinnin edistämiseksi.

Sisäministeriössä pyritään katsomaan tulevaisuuteen palvelujen kehittämisessä ja kehittämään vuorovaikutusta myös ministeriön sisällä. Yksi keskeinen työkalu on sisäministeriön eri osastojen, yksiköiden ja työryhmien muodostama Sisäisen turvallisuuden palveluiden kehittämisryhmä SITKE. Työryhmän toiminnassa merkittävää on muun muassa sen poikkileikkaavuus. Sen sijaan, että kukin toimija, yksikkö tai osasto tarkastelisi sisäisen turvallisuuden mahdollisia uhkakuvia omista poteroistaan käsin, SITKE tuo toimijat yhteen ja mahdollistaa aiempaa kokonaisvaltaisemman keskustelun ja asiantuntijuuden hyödyntämisen.

SITKE-työryhmässä pystytään tarkastelemaan monipuolisesti, mitä hallinnon eri toimialoilla on meneillään esimerkiksi ICT-kehityksessä, säädösvalmistelussa tai vaikkapa hankinnoissa. Työryhmän tehtävänä on tarkastella ja kartoittaa yhdessä kokonaisvaltaisempaa näkymää kehitykseen ja eri työryhmissä menevien asioiden riippuvuussuhteisiin. Tavoitteena on myös viestiä ennakoivasti tulevaisuuden sisäministeriön ja hallinnonalan kehittämistarpeita.

Myös työryhmän työskentelykäytännöt poikkeavat perinteisistä kokouksista. Kokoukset pyritään järjestämään ryhmätyöskentelyä tukevissa viihtyisissä tiloissa, rennolla otteella ja keskusteluun kannustaen. Tällaiset toimintamallit madaltavat kynnystä uudenlaiselle ja siilovapaalle yhteistyölle, ja ryhmän työskentely onkin todettu hyödylliseksi ja omalla tavallaan ainutlaatuiseksi koko valtioneuvostossa.

SITKE-työryhmä pyrkii osaltaan olemaan mukana sisäisen turvallisuuden innovoinnissa. Ryhmässä katsotaan kauemmas tulevaisuuteen, jotta toiminnan kehittämiselle jää riittävästi aikaa, uusia innovaatioita voidaan hyödyntää ja esimerkiksi tarvittavat resurssit pystytään varmistamaan. Apuna tulevaisuusluotauksessa toimii sisäisen turvallisuuden TUOVI-portaali, jossa sisäisen turvallisuuden eri toimijat voivat jo tulevana syksynä halutessaan tuoda innovaatioideoita tarkasteltavaksi sisäisen turvallisuuden palvelujen kehittämisryhmälle. Innovaatioideoiden käsittely työryhmässä on luottamuksellista ja voi parhaimmillaan tukea hyvien ideoiden edistämistä ja käyttöönottoa sekä antaa niille nostetta.

Turvallisuuden varmistamisessa korostuvat innovaatiot ja valmius kokeilla mitä mahdollisuuksia ne tuovat. Turvallisen, luotettavan ja kilpailukykyisen todellisuuden luominen ja ennen kaikkea turvallisuuden tunteen lisääminen vaatii parempaa yhteistyötä, johon meillä jokaisella on varmasti annettavaa. Sisäisen turvallisuuden alalla innovoinnille on erinomaiset edellytykset: yhteistyö viranomaisten kesken ja muun toimijakentän kanssa yrityksistä yliopistoihin on monin tavoin hyvää ja välitöntä, teknologista osaamista löytyy ja rohkeutta ideoida.

SITKE-ryhmän puheenjohtajana haluankin innostaa kaikkia turvallisuustoimijoita sekä arkisestakin turvallisuudesta kiinnostuneita tahoja mukaan tekemään Suomesta maailman turvallisin ja innovatiivisin maa. Matkan voi aloittaa esimerkiksi tutustumalla TUOVI-portaaliin (www.sisainenturvallisuus.fi).

 

Jukka Aalto

Osastopäällikkö, ylijohtaja

Sisäministeriö

 

 

 

 

 

 

Innovointi