BroadWay

Euroopan komission BroadWay-hankkeessa toteutetaan EU-tasoinen viranomaisten laajakaistaratkaisu, joka varmistaa kriittisen viestinnän infrastruktuurin ja työvälineiden kansainvälisen yhteensopivuuden.

Broadway-hankkeessa määritellään raamit laajakaistaiselle viranomaisviestinnälle niin kansallisella kuin EU-tasollakin. Mukana on 11 EU-maata ja Erillisverkot toimii Suomen edustajana hankkeessa. Lisäksi mukana on viranomaisia testaajien roolissa. Suomesta osallistujina ovat mukana muun muassa poliisin, tullin, Rajavartiolaitoksen, pelastustoimen sekä ensihoidon edustajat.

 

CELTIC-NEXT: SENDATE-PLANETS

SENDATE-PLANETS addresses the challenges of a secure distributed cloud architecture, which should be able to handle new application scenarios of our digital society, e.g., Industrial Internet and mobile connected objects. Innovative approaches such as Network Functions Virtualization (NFV) in combination with Software Defined Networking (SDN) are the basis for a secure, flexible, low latency, and location-aware distributed data center approach.  

 

MISEC - Maahanmuutto- ja turvallisuusviranomaisten yhteistyön kehittäminen

MISEC-hankkeen tavoitteena on edistää maahanmuuttojärjestelmän kustannustehokkuutta ja laatua. Kehittäminen toteutetaan moniviranomaistyöskentelynä. Projektissa edistetään poikkihallinnollista ja kansainvälistä yhteistyötä sujuvoittamalla toimintatapoja eri toimijoiden kesken.