Hyppää sisältöön

Torstai 19.5. aamupäivä

Valtakunnallisen turvallisuustapahtuman 2022 avasi Porvoon kaupungin johtaja Jukka-Pekka Ujula toivottamalla lämpimästi tervetulleeksi Porvooseen kertoen mm. Porvoon kaupungista ja sen mielenkiintoisesta historiasta. 


TUOVICAST LIVE: Turvallisuus vedenjakajalla?

Kuvassa TUOVICast liven keskustelijat. Vasemmalta oikealle Eeva Koivusalo, Kirsi Pimiä, Krista Mikkonen, Jukka-Pekka Ujula sekä Ar Evwaraye.

TUOVICAST LIVEssä Eeva Koivunen (vas.), Kirsi Pimiä, Krista Mikkonen, Jukka-Pekka Ujula ja Ari Evwaraye keskustelivat siitä, onko turvallisuus vedenjakajalla. Kuva: Pia Laulainen.

 

Eeva Koivusen ja Ari Evwarayen juontama TUOVICAST pidettiin ensimmäistä kertaa livenä. Podcastin vieraina oli keskustelemassa sisäministeri Krista Mikkonen, sisäministeriön kansliapäällikkö Kirsi Pimiä ja Porvoon kaupungin johtaja Jukka-Pekka Ujula. Podcastissa keskusteltiin siitä, olemmeko viime vuosien ja eritoten tämän kevään tapahtumien myötä jollain lailla turvallisuuden vedenjakajalla, ja mitä meidän tulisi siinä tapauksessa turvallisuuden ylläpitämiseksi tehdä.
-> TUOVICAST LIVE: Turvallisuus vedenjakajalla? (YouTube -tallenne)


Onko Suomi enää luottamusyhteiskunta kaikille? 

Sini Erholtz esitteli Sentimentti-työvälinettä ja sen avulla saatuja tuloksia.

Sini Erholtz esitteli Sentimentti-työvälinettä ja sen avulla saatuja tuloksia. Kuva: Pia Laulainen.

 

Ohjelma jatkui sisäministeriön erityisasiantuntija Sini Erholtzin Sentimentti -esittelyllä. Sisäministeriö on kehittänyt yhteistyössä Taloustutkimuksen kanssa Sentimentti-työvälineen, joka tarjoaa kattavan ja monialaisen menetelmän ihmisten turvallisuuden tunteen ennakointiin, seurantaan ja analysointiin. Sentimentin sisältö koostuu turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta mittaavien tutkimusaineistojen yhdistämisestä ja säännöllisestä monipuolisesta väestötiedon tuotannosta. Se on käyttöliittymä, jossa turvallisuusviranomaiset pystyvät tarkastelemaan erilaisia tietolähteitä kuten kyselytutkimuksia ja tilastoja eri näkökulmista, vaikkapa maantieteellisten erojen perusteella. 

Maaliskuun ja toukokuun kyselyjen perusteella 73 % ihmisistä kokee elämänsä turvalliseksi (69,5 prosenttia vuonna 2021). Merkittävää on se, että ihmisten kokema turvallisuuden tunne on tänä keväänä parantunut, vaikka samanaikaisesti ihmiset ovat enemmän huolissaan sotilaallisesta uhasta ja siitä, mihin suuntaan maailma on menossa.  Tätä voi selittää se, että koronakeskustelu ei enää hallitse mediajulkisuutta ja ihmiset ovat suojautuneet rokotuksin. Viime vuonna huoli omasta ja läheisten terveydestä heikensi turvallisuuden tunnetta.

Sentimentin aineiston keskeisimpiin tuloksiin kuuluu havaittu tilastollinen yhteys turvallisuuden tunteen ja luottamuksen välillä. Ihmiset, joilla on heikompi turvallisuuden tunne, luottavat myös vähemmän turvallisuusviranomaisiin ja päinvastoin. Sentimentti-tietopohja auttaa viranomaisia suuntaamaan palvelujaan ja viestintäänsä väestöryhmiin, jotka kokevat elämänsä turvattomammaksi.

Sisäministeriö jatkokehittää Sentimentti-työvälinettä seuraavan vuoden aikana, jonka jälkeen se on laajemmin myös muiden viranomaisten käytettävissä. Jatkossa keskeiset tulokset julkaistaan vuosittain netissä Sisäisen turvallisuuden portaalissa.
-> Sini Erholtz: Onko Suomi enää luottamusyhteiskunta kaikille? (pp-esitys)