Hyppää sisältöön

Valtakunnallinen turvallisuustapahtuma 2022
Puhujaesittelyt
 

Torstai 19.5.2022
aamupäivä

 

Klo 9.15 TuoviCast LIVE: Turvallisuus vedenjakajalla?

Krista Mikkonen
Sisäministeri
@MikkonenKrista

  Krista Mikkonen. •    Krista Mikkonen syntyi 15.11.1972 Kymenlaaksossa Haminassa, vietti kouluvuotensa Korialla (nykyisin osa  Kouvolaa) ja asuu nykyään Joensuussa. Krista Mikkonen on koulutukseltaan biologi ja valmistunut Joensuun yliopistosta. Ennen poliitikon työuraansa Mikkonen on työskennellyt
Pohjois-Karjalan ympäristökeskuksessa, Pohjois-Karjalan Liikunta ry:ssä 
sekä jätehuoltoyhtiö Puhas Oy:ssä. Lisäksi hän on tehnyt erilaisia
luontoselvityksiä.

•  Mikkonen on toisen kauden kansanedustaja ja hän on toiminut kuusi kautta Joensuun kaupunginvaltuutettuna. Kuluvalla hallituskaudella Mikkonen on toiminut ympäristö- ja ilmastoministerinä sekä marraskuusta 2021 lähtien sisäministerinä.

Kirsi Pimiä
Kansliapäällikkö
Sisäministeriö
@Kirsipimia

*Ari

•    Kirsi Pimiä on toiminut 1.2.2020 alkaen sisäministeriön kansliapäällikkönä. Sisäministeriön kansliapäällikön ominaisuudessa hän toimii puheenjohtajana Sisäisen turvallisuuden kansallisessa yhteistyöryhmässä ja Rahapeliasioiden neuvottelukunnassa.  Lisäksi hän toimii varapuheenjohtajana Maanpuolustusopetuksen neuvottelukunnassa. Hän on mm. EU-asioiden komitean, Turvallisuuskomitean, Arktisen neuvottelukunnan, Kestävän kehityksen toimikunnan, Huoltovarmuusneuvoston, Tiedustelun ja tilannekuvan koordinaatioryhmän, Tullin neuvottelukunnan sekä Valtion virkamieseettisen neuvottelukunnan jäsen. 

•    Ennen sisäministeriön kansliapäällikön virkaa Kirsi Pimiä toimi yhdenvertaisuusvaltuutettuna (2015–2020). Tätä ennen hän työskenteli oikeusministeriössä johtajana (2013–2014), EU-asioiden yksikön päällikkönä Valtioneuvoston kansliassa (2012–2013), oikeusministerin erityisavustajana (2007–2008), valiokuntaneuvoksena (2003–2007, 2009–2011, 2015) sekä erityisasiantuntijana Suomen Pysyvässä Edustustossa EU:ssa (2001–2003). 

•    Kirsi Pimiä on oikeustieteen kandidaatti ja varatuomari.

Jukka-Pekka Ujula
Kaupunginjohtaja
Porvoon kaupunki
@KjUjula

Jukka-Pekka Ujula.

•    Jukka-Pekka Ujula on toiminut Porvoon kaupunginjohtajana vuodesta 2009. Koulutukseltaan Ujula on kauppatieteiden ja valtiotieteiden maisteri. Hänellä on laaja kokemus eri julkisen hallinnon johto- ja asiantuntijatehtävistä sekä toimimisesta eri yhteisöjen hallituksissa.

 

Haastattelemassa:

Ari Evwaraye 
Strategiapäällikkö
Sisäministeriö
@AEvwara

 

Ari Evwaraye.

•    Ari Evwaraye työskentelee sisäministeriön strategiapäällikkönä. Tehtävässään hän toimii sisäisen turvallisuuden poikkihallinnollisen politiikka-alueen johtavana asiantuntijana. Viime vuodet hän on työskennellyt erityisesti turvallisuuden yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon sekä turvallisuuden tunteen parissa. Ilmiöt, ennakointi, ihmislähtöisyys ja yhdessä tekeminen saavat hänet innostumaan. Aiemmin urallaan Ari Evwaraye on työskennellyt turvallisuuskysymysten kanssa laidasta laitaan, aina yritysturvallisuudesta ja terrorismin torjunnasta lähisuhdeväkivaltaan.

 

Eeva Koivunen
Asiantuntija
Sisäministeriö
@eekoivun

Eeva Koivunen.

•    Eeva Koivunen työskentelee asiantuntijana sisäministeriön Strateginen ohjaus ja kehittäminen -yksikössä, jossa hänen tehtävänään on konsernitasoisen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan koordinointi ja kehittäminen. Lisäksi Eeva Koivunen tukee osaltaan sisäisen turvallisuuden strategista toimintaa ja on tiiviisti mukana muun muassa valtioneuvoston sisäisen turvallisuuden selonteon valmistelussa. Hänet tunnetaan myös sisäministeriön sisäisen turvallisuuden podcastin eli TuoviCastin toisena juontajana ja tuottajana!

 

Klo 10.15 Onko Suomi enää luottamusyhteiskunta kaikille?
 
Sini Erholtz
Erityisasiantuntija
Sisäministeriö 
@SErholtz

Sini Erholtz.

•    Sini Erholtz toimii SM:ssä tutkimuksen ja kehittämisen parissa joiden ytimessä on erilaisten yhteiskunnallisten ilmiöiden ymmärtäminen sekä niihin vaikuttaminen. Nämä ulottuvuudet konkretisoituvat Maailman paras turvallisuuden tunne -kokonaisuudessa, joka keskittyy väestön turvallisuuden tunteen mittaamiseen, seurantaan ja ennakointiin.


 

Ohjelmakaista: Yhteistyö ja ratkaisut

Ohjelmakaista: Vakavat ja laajat häiriöt

Ohjelmakaista: Ihmiset ja yhteistö

Seminaarin 2.päivä