Hyppää sisältöön

Valtakunnallinen turvallisuustapahtuma 2022
Puhujaesittely

Ohjelmakaista: Vakavat ja laajat häiriöt 

Klo 12.30 - 13.15 Turvallisuusviranomaisten yhteistyö Itä-Uudellamaalla

Peter Johansson
Pelastusjohtaja
Itä-Uudenmaan pelastuslaitos
@PeterRJohan

Peter Johansson.

•    Peter Johansson on Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen pelastusjohtaja. Hänellä on pitkä ura pelastustoimessa eri tehtävissä myös kansainvälisesti. Viranomaisyhteistyö on ollut keskeinen osa hänen työkuvaansa koko uran aikana.

 

 

 

 

 

 

Klo 13.30 - 14.15 Hyvinvointialueen valmius ja varautuminen


Krista Lyyra
Erityisasiantuntija
Sosiaali- ja terveysministeriö

Krista Lyyra.

•    Hallintotieteen maisteri (HM) ja sosiaalityöntekijä. Erityisasiantuntija sosiaali- ja terveysministeriön valmiusyksiköstä. Keskeiset tehtävät: sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen valmius ja varautuminen, poikkeusolojen sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelukunta (PONK) sekä sote-uudistukseen liittyvän valmiuden ja varautumisen kehittäminen.

Markus Viitaniemi
Pelastusjohtaja
Pohjois-Karjalan pelastuslaitos
@viitaniemim

Markus Viitaniemi.

•    Markus Viitaniemi toimii pelastusjohtajana Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksella. Pohjois- Karjalan alueella pelastustaitos tuottaa pelastustoimen ja ensihoidon palvelut osana Siun sote-kuntayhtymää. Pohjois-Karjalan pelastuslaitos toimii samassa maakunnallisessa organisaatiossa sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa, tällä hetkellä ainoana pelastuslaitoksena Suomessa. Lisäksi Viitaniemi työskentelee sisäministeriön pelastusosastolla osa-aikaisena projektipäällikkönä tehtävänään tukea ja koordinoida pelastustoimen toimeenpanoa hyvinvointialueuudistuksessa. Viitaniemellä on pitkä kokemus pelastusalalta eri tehtävistä ja asiantuntemusta erityisesti varautumisesta. Hän on työskennellyt aiemmin muun muassa valmiuspäällikkönä pelastuslaitoksella, sekä johtavana asiantuntijana sisäministeriön pelastusosastolla siviilivalmiusyksikössä.
 

Klo 14.45 - 15.30 Ukrainan sota ja resilientti Suomi - keskustelu

Maria Mekri
toiminnanjohtaja
SaferGlobe
@mekri, @saferglobe

Maria Mekri.

•    Maria Mekri on SaferGloben toiminnanjohtaja. SaferGlobe on riippumaton suomalainen ajatushautomo, joka tuottaa tietoa ja kehittää työvälineitä kestävän rauhan ja turvallisuuden edistämiseksi.  Mekrin akateeminen tausta on kansainvälisestä politiikasta Cambridgen yliopistosta, politiikasta Brandeisin yliopistoista sekä kansainvälisestä yritystoiminnasta HaagaHeliasta.  Maria on saanut siviilikriisinhallinnan koulutuksen ja osallistunut Liberian vakauttamiseen. Vuonna 2019-2020 hän oli YK:n innovaatiolaboration rauhan ja turvallisuuden temaattinen johtaja.  Erityisesti Mekriä kiinnostaa sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden rajapinta, konfliktin ennaltaehkäisy ja rauhanrakentaminen. Mekri koordinoi FINGOn alaisten suomalaisten järjestöjen Ukraina taskforcea sekä on aktiivisesti osallisena EPLOn (eli European Peacebuilding Liaison Officen) eurooppalaisessa Ukraina-koordinaatiossa.

Antti Hartikainen
Johtaja
EUAM Euroopan Unionin neuvontaoperaatio Ukrainassa
@AnttiHartikain1

Valtteri Vuorisalo.

•    Antti Hartikainen on EUAM Ukraine -siviilikriisinhallintaoperaation päällikkö. Hartikainen siirtyi EUAM:n palvelukseen operaation päälliköksi 1. heinäkuuta 2019.  Hartikainen on taustaltaan rajavartiolaitoksen eversti ja hänellä on laaja kokemus kansainvälisestä rajaturvallisuusyhteistyöstä, siviilikriisinhallintatehtävistä ja tullitoiminnasta. Hän toimi johtavissa neuvonantajatehtävissä EU:n poliisioperaatiossa Bosnia ja Hertsegovinassa (2002-04) ja EU:n rajaturvallisuusreformin pääneuvontajana EU:n Etelä-Kaukasian erityisedustajan rajatukitiimissä Georgiassa (2005), minkä jälkeen hän toimi Euroopan unionin rajavalvonnan avustusoperaation apulaispäällikkönä Moldovassa ja Ukrainassa vuosina 2005-2007. Hartikainen toimi myös Armenian EU:n neuvonantajaryhmän päällikkönä 2010-2012 sekä Libyassa toteutetun EU:n rajaturvallisuusoperaation johtajana vuosina 2013-15. Suomessa Hartikainen on tehnyt pitkän uran Rajavartiolaitoksessa ja toiminut viimeisimmäksi Tullin pääjohtajana. 

 

Annu Lehtinen
Toiminnanjohtaja
Suomen Pakolaisapu
@Pakolaisapu

 

Annu Lehtinen

•    Annu Lehtinen on Suomen Pakolaisavun toiminnanjohtaja ja pakolaiskysymysten asiantuntija kerrytettyään kokemusta niin Suomessa kuin maailmalla. Annu on toiminut pitkään myös YK-tehtävissä globaalin pandemiavalmiuden koordinaation parissa ja seuraa laajan turvallisuuden kysymyksiä mm. WISE:n hallituksessa.

 

Tuomas Pöyhönen
Poliisitarkastaja
Poliisihallitus

 

Tuomas Pöyhönen.

•    Tuomas Pöyhönen on Poliisitarkastaja Poliisihallituksen Poliisitoimintayksikössä. Pöyhönen on toiminut poliisina eri tehtävissä yli kahdenkymmenen vuoden ajan. Tällä hetkellä tehtävät painottuvat ammattimaisen ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan valtakunnallisiin ohjaus- ja kehittämistehtäviin Poliisihallituksessa.

 

Terhi Aaltonen
Toiminnanjohtaja
Kotimajoituksen tuki ry
@Aaltonenterhi 

 

•    Terhi Aaltonen on Kotimajoituksen tuki ry:n toiminnanjohtaja. Kotimajoitusverkoston tukiyhdistys edistää turvapaikkaa ja tilapäistä suojelua hakevien kotimajoitusta Suomessa. Terhi on työskennellyt 15 vuotta asiantuntija- ja johtotehtävissä ihmisoikeuksien, tasa-arvon, kansanterveyden ja kansainvälisten kehityskysymysten parissa muun muassa YK:lla ja suomalaisissa järjestöissä. Hän on työskennellyt erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien oikeuksien edistämiseksi, syrjinnän vähentämiseksi ja kansalaisyhteiskunnan vahvistamiseksi. 

 

Klo 15.45 - 16.30 Kansallinen turvallisuus keskinäisriippuvaisessa maailmassa

Valtteri Vuorisalo
Työelämäprofessori
Tampereen yliopisto

Terhi Aaltonen

•    Valtteri Vuorisalo on kansallisen turvallisuuden ja turvallisuuspolitiikan työelämäprofessori Tampereen Yliopistossa. Lisäksi hän on King’s College Londonin sotatieteen laitoksella vanhempi vieraileva tutkija ja Maapuolustuksen tieteellisen neuvottelukunnan (MATINE) jäsen. Vuorisalon tutkimuksen keskiössä on erityisesti suorituskykyjen siirtyminen datakeskeisyyteen ja miten tämä synnyttää uusia toteutus-, yhteistyö-, ja varautumismalleja.


Eero Kytömaa
Neuvotteleva virkamies
sisäministeriö

•    Eero Kytömaa työskentelee sisäministeriön kansallisen turvallisuuden yksikössä. Kytömaan vastuulla on mm. kriittisen infrastruktuurin kriisinkestävyyden kehittäminen, siviilitiedustelun ohjaukseen ja hybridiuhkien torjuntaan liittyviä asioita, mukaan lukien yksikön toimialaan liittyvä kansainvälinen yhteistyö (EU ja NATO). Aiemmin hän on mm. työskennellyt valtioneuvoston kanslian valmiusosastolla ja kansallisena asiantuntijana Naton sihteeristön puolustuspolitiikan osastolla