Hyppää sisältöön

Valtakunnallinen turvallisuustapahtuma 2022
Puhujaesittelyt
 

Ohjelmakaista: Yhteistyö ja ratkaisut

 

PANEELI: Ammattimaisen ja JRrikollisuuden tilannekuva ja sen hyödyntäminen viranomaisten sekä yksityisen sektorin toiminnassa

Mika Junninen
Erityisasiantuntija
oikeusministeriö

•    Mika Junninen on erityisasiantuntijana oikeusministeriössä 
vastuualueenaan mm. ammattimaisen ja järjestäytyneen rikollisuuden 
torjunta kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Hän on mukana 
aihepiirin ympäriltä useissa työryhmissä, mm. Sisäisen turvallisuuden 
alatyöryhmässä ja puheenjohtajana AmJr työryhmässä 6.

Teemu Saukoniemi
Poliisitarkastaja
Poliisihallitus

•    Teemu Saukoniemi on toiminut poliisina eri tehtävissä yli 
kahdenkymmenen vuoden ajan. Tällä hetkellä hänen tehtävänsä 
painottuvat ammattimaisen ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan 
valtakunnallisiin ohjaus- ja kehittämistehtäviin Poliisihallituksessa.

 Christer Ahlgren
Rikosylikomisario
Keskusrikospoliisi

•     Ammattimaisen ja JR-rikollisuuden tilannekuva ja sen 
höydyntäminen viranomaisten sekä yksityisen sektorin toiminnassa

 

 

Markku Rajamäki
Johtava asiantuntija
Elinkeinoelämän keskusliitto

•    Markku Rajamäki työskentelee EK:ssa johtavana asiantuntijana. Hänen 
vastuullaan on yritysten edunvalvonta ja tuki yritysturvallisuuteen, 
riskienhallintaan ja varautumiseen liittyvissä asioissa. Ennen 
EK:hon siirtymistään hän työskenteli 20 vuotta kansainvälisten 
suomalaiskonsernien riskienhallinnan ja yritysturvallisuuden 
johtotehtävissä.  EK:n lisäksi Rajamäki vaikuttaa mm. Työturvallisuuskeskus Ry:n, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK Ry:n ja Suomen 
Riskienhallintayhdistys Ry:n hallituksissa sekä useissa pysyvissä 
ja vaihtuvissa sisäisen turvallisuuden ja puolustushallinnon 
neuvottelukunnissa ja työryhmissä.

 

Toni Uusikivi
Rikoskomisario
Helsingin poliisilaitos

•    Toni Uusikivi työskentelee Helsingin poliisilaitoksessa järjestäytyneen 
rikollisuuden tutkinnassa yhtenä tutkinnanjohtajista. Hänen 
tutkinnanjohtajuudessaan olevat asiakokonaisuudet liittyvät 
useimmiten kansainväliseen ja järjestäytyneeseen rikollisuuteen

 

Klo 13.30 - 14.15 Muutoksen tuulet - muuttoliikkeet Euroopassa


Minna Hulkkonen
Osastopäällikkö
sisäministeriö

Minna Hulkkonen.

•    Hulkkonen on työskennellyt sisäministeriön maahanmuutto-osaston osastopäällikkönä 1.9.2020 lähtien. Sitä ennen Hulkkonen on tehnyt vaikuttavan uran hallinnossa. Hän on työskennellyt muun muassa ulkoministeriössä erityisasiantuntijana Moskovan suurlähetystössä, sisäministeriössä neuvottelevana virkamiehenä, tasavallan presidentin kansliassa oikeudellisena neuvonantajana ja kabinettiyksikön kotimaan tiimin esimiehenä. Hulkkonen on myös toiminut vuosina 2007–2009 valiokuntaneuvoksena Eduskunnan kansliassa. Vuosina 1996–2007 Hulkkonen työskenteli useissa eri tehtävissä sisäministeriössä, EU[1]erityisasiantuntijana valtioneuvoston kansliassa ja erityisasiantuntijana ulkoministeriössä Suomen pysyvässä edustustossa Euroopan unionissa. Koulutukseltaan Hulkkonen on oikeustieteiden kandidaatti.

 

Lyhyet kommenttipuheenvuorot:
 

Aki Pihlaja
Kotimaan valmiustoiminnan päällikkö
Suomen Punainen Risti
@PihlajaAki

Aki Pihlaja.

 

•    Kotimaan valmiuden yksikön päällikkönä Aki Pihlaja ohjaa Suomen Punaisen Ristin kotimaassa tapahtuvaa varautumista ja valmiustoimintaa. Punainen Risti auttaa apua tarvitsevia sekä tukee viranomaisia onnettomuuksissa ja häiriötilanteissa kaikkialla Suomessa.

 

 

 

 

 

Klo 14.45 - 15.30 Uusi teknologia mullistaa tilannekuvan hallinnan

Antti Kauppinen
Teknologiajohtaja
Erillisverkot 

Antti Kauppinen.

•    Antti Kauppinen on työskennellyt Erillisverkoissa yli 20 vuoden ajan eri tehtävissä. Ennen nykyistä roolia Antti johti Virve 2.0 hanketta. Nykyisessä roolissaan Erillisverkkojen teknologiajohtajana Antti luotsaa Erillisverkkojen teknologiakehitystä sekä Galileo PRS palvelun kehittämistä.

 

 

 

Klo 15.45 - 16.30 Petokset, onnettomuudet, tulipalot ja kyberit vakuutusalan näkökulmasta

Mika Kivistö
Tutkintapäällikkö
Pohjola Vakuutus Oy

Mika Kivistö.

•    Mika Kivistö toimii Tutkintapäällikkönä ja johtaa Tutkintapalvelut kokonaisuutta Pohjola Vakuutuksessa. Mika toimii lisäksi Pohjola Vakuutuksen Turvallisuusvastaavana ja on Korvauspalvelun johtoryhmän sekä FA:n vakuutusrikostoimikunnan jäsen. Mikalla on noin 20 vuoden kokemus vakuutusyhtiön ulkoisten väärinkäytösten sekä erilaisten vahinkojen ja onnettomuuksien tutkinnasta ja torjunnasta. Aikaisempaa työkokemusta Mikalta löytyy sekä Poliisin että Tullin eri tehtävistä. 

•    Tutkintapalvelut vastaa Pohjola Vakuutuksen ulkoisten väärinkäytösten tutkinnasta ja torjunnasta sekä tutkintatoimen kehittämisestä. Vakuutustutkijat ovat myös aktiivisesti mukana erilaisten onnettomuuksien sekä tulipalojen syiden selvittämisessä ja sitä kautta on onnistuttu vaikuttamaan vahinkojen torjuntaan ja ennalta estämiseen.