Hyppää sisältöön

Valtakunnallinen turvallisuustapahtuma 2022
Puhujaesittelyt

Ohjelmakaista: Ihmiset ja yhteisöt

 

KLO 12.30 - 13.15 Itä-Uudenmaan turvallisuuskysely 2020

Santeri Pohjolainen
Paloinsinööri
Itä-Uudenmaan pelastuslaitos

 

Santeri Pohjolainen.

•    Itä-Uudenmaan turvallisuustyöryhmän puheenjohtaja. Santeri Pohjolainen työskentelee pelastuslaitoksella valmiuden ja varautumisen parissa.  Suuri haaste on löytää keinoja kansalaisten omatoimisen varautumisen parantamiseksi.

 

 

 

 

 

Klo 13.30 - 14.15 Turvallisuussuunnittelun työkalu kunnille ja hyvinvointialueille

Markus Alanko
Erityisasiantuntija
oikeusministeriö

•    Markus Alanko työskentelee oikeusministeriön kriminaalipolitiikka- ja rikosoikeusosaston rikoksentorjunta ja seuraamukset yksikössä. Hän kuuluu myös rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristöön. Yhtenä hänen työtehtävänään on paikallisen rikoksentorjunnan kehittäminen osana paikallista turvallisuusyhteistyötä.

 

 

 

 

 

 

Klo 14.45 - 15.30 Nuorten pahoinvointi ja rikollisuuden kasvu

Tutkijatohtori
Markus Kaakinen
Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti 

Markus Kaakinen.

•    Markus Kaakinen (YTT) toimii Suomen Akatemian tutkijatohtorina Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutissa (Helsingin yliopisto). Hän johtaa useita nuorten riski- ja rikoskäyttäytymiseen ja vaikuttavaan nuorisorikollisuuden ennaltaehkäisyyn liittyviä tutkimushankkeita ja on julkaissut näistä teemoista kymmeniä kansainvälisiä tutkimusartikkeleita. Kaakinen toimii myös Kriminolgia-lehden päätoimittajana.


 

 

Lasten ja nuorten rikollisuuden vähentäminen 
Elina Pekkarinen
Lapsiasiavaltuutettu
@PekkarinenElina @lapsiasia

Elina Pekkarinen.

•    Valtiotieteiden tohtori ja dosentti Elina Pekkarinen on toiminut Suomen lapsiasiavaltuutettuna vuodesta 2019. Lapsiasiavaltuutetun tehtävänä on edistää lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa. Pekkarinen on urallaan tutkinut nuorisorikollisuutta ja lastensuojelua sekä toiminut lastensuojelun asiantuntijatehtävissä. Hän on julkaissut lukuisia tutkimusartikkeleita ja suurelle yleisölle suunnattuja kirjoituksia sekä toimittanut useita tieteellisiä teoksia. Lapsiasiavaltuutettuna Pekkarinen on pitänyt esillä alaikäisten rikoksentekijöiden ja lasten välisen vertaisväkivallan kysymyksiä.

 

Klo 15.45 - 16.30 Haavoittuvassa asemassa olevien resilienssin tukeminen 

Pirjo Jukarainen
Tutkija
Poliisiammattikorkeakoulu

Pirjo Jukarainen.

•    Pirjo Jukarainen, HTT, dos., toimii Poliisiammattikorkeakoulussa tutkimus- ja opetustehtävissä. Hänen erityisalaansa ovat häiriötilanteisiin varautuminen, ennakointityö ja erilaisten turvallisuuteen liittyvien riskien arviointi. Jukarainen on ollut kehittämässä viranomaisten toimintakykyä kuvaavia indikaattoreita sekä ensivasteen toimijoiden viestintä- ja vuorovaikutusosaamista simulaatiopedagogisen koulutuksen avulla.  Hän on myös ollut toteuttamassa ja arvioimassa useita alueellisia valmiusharjoituksia.

 

Jaana Keränen
Tutkija
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

Jaana Keränen.

•    Jaana Keränen työskentelee tutkijana Kriittiset kyberfyysiset järjestelmät -tiimissä VTT:llä. Työssään Jaana keskittyy riskienhallinnan menetelmien kehittämiseen ja niiden soveltamiseen erilaisissa sosio-teknisissä järjestelmissä. Näkökulmana on usein yhteiskunnan turvallisuus tai organisaatioiden kehittäminen turvallisuusnäkökulmasta.