Hyppää sisältöön

PelastusPosse -poistumisturvallisuuspeli

Pelastusopisto toteutti Palosuojelurahaston rahoittaman "Kohti tuloksellisempaa turvallisuusviestintää" -hankkeen ajalla 1.9.2018 - 29.2.2020. Hanke toteutettiin tiiviissä yhteistyössä muun muassa pelastuslaitosten, hankkeeseen osallistuneiden perusasteen oppilaitosten, pelastuslaitosten kumppanuusverkoston, pelastusalan järjestöjen, valtionhallinnon organisaatioiden (opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus, sisäministeriö) sekä muiden oppilaitosten ja Pelastusopiston yhteistyökumppanien kanssa. 

Hankkeessa tuotettiin tutkimusten avulla tietoa alakoululaisten ja heidän opettajiensa turvallisuuteen, turvallisuuskasvatukseen sekä mobiilipelien potentiaaliin turvallisuuskasvatuksen välineinä liittämistä näkemyksistä ja kokemuksista. Lisäksi tehtiin selvitys turvallisuusteemaisten digitaalisten oppimispelien nykytilasta sekä tuotettiin uusia avauksia pelastuslaitosten turvallisuusviestinnän vaikuttavuuden arviointiin. Kerättyä tietoa hyödynnettiin hankkeessa työstetyn, pääasiassa alakoululaisille suunnatun poistumisturvallisuusteemaisen digitaalisen oppimispelin kehittämisessä.

Mobituvi esittää Pelastusposse pelin aloitusnäkymä

Hankkeen konkreettisena tuotoksena syntyi demoversio PelastusPosse-nimisestä poistumisturvallisuuspelistä, joka on vapaasti ja maksutta ladattavissa Android-käyttöjärjestelmällä varustettuihin mobiililaitteisiin Google Play kaupasta. Pelidemoa voidaan hyödyntää turvallisuuskasvatuksessa laajasti, ja tavoitteena onkin, että se löytäisi mahdollisimman monen opetus- ja kasvatustyötä tai pelastustoimessa turvallisuuskasvatusta kehittävän ja toteuttavan työkalupakkiin hyödynnettäväksi.

Trailer: http://some101.com/posse/Trailer2020.mp4

Tämä materiaalipankki sisältää hankkeessa pelidemon hyödyntämisen tueksi kehitettyä materiaalia. Materiaalipankista löytyvät muun muassa hankkeen tutkimus- ja muut julkaisut, hankkeen ja pelidemon esitteet, kuvituskuvat ja muut esittelymateriaalit sekä koulutusmateriaalia ja oppaita organisaatioissa hyödynnettäväksi. Materiaalipankkia ylläpitää sisäministeriö, ja sitä päivitetään tarpeen mukaan Pelastusopiston toimesta.

Lisätietoja hankkeesta löytyy sen verkkosivulta: bit.ly/MOBITUVI 

Twitteristä hanke löytyy tunnisteella #Mobituvi. Hankkeen projektipäällikkö on tavoitettavissa Twitterissä tunnuksella @HarinenAino ja hankkeen toteuttaja (Pelastusopiston tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiopalvelut) tunnuksella @peo_tutkimus.

PelastusPosse materiaalipankki

Esitteet

Hanke-esite, vihkotaitto

Posse-esite, vihkotaitto

Posse-esite, A4

Posse-esite nettiin

Posse-esite, painoversio

Esittelydiat

Hanke-esittely

Posse-esittely

Esittelytekstit

PelastusPosse esittelyteksti

Hankkeen julkaisut

Digitaalisista peleistä tehoa turvallisuuskasvatukseen

Hyvä renki mutta huono isäntä

Kokemuksia käyttäjäkeskeisestä mobiilipelin kehittämisestä

Näkökulmia pelastuslaitosten turvallisuusviestinnän vaikuttavuuden arviointiin

Turvallisuus, pelaaminen ja turvallisuudesta oppiminen alakoululaisen arjessa

Turvallisuuskasvatusta pelaamalla

Yhteenvetoraportti

Julisteet

Juliste, hätänumero

Koulutusmateriaalit laitoksille

Inhouse-koulutusmateriaali

Ohje käyttäjälle

Tuloksellisuutta muotoilusta - Kurkistus palvelumuotoiluun pelastustoimen näkökulmasta

Kuvituskuvat

Posset

PelastusPosse-hahmo

PikkuPosse2

PikkuPosse3

PikkuPosse4

PikkuPosse5

Posse pelikenttä

Posse-kuva

Posse-kuva 2

Posse-kuva 3

Aloitusscene

Logot

GooglePlay -logo

Logo5

Lucasoft -logo

Pelastusopisto -logo

PSR-logo