Valtakunnallinen turvallisuusseminaari 2020
Maailman paras turvallisuuden tunne?

Perjantai 24.1.202
0hjelma

 

Ohjelmakaistat

Klo

Turvallisuuden innovaatiot

Uusi turvallisuustieto

Sosiaalisesti kestävä turvallisuus

Toimintamallit ja hyvät käytännöt

9.00

-

9.45

Uusi vankilakonsepti
Toimitilapäällikkö Kauko Niemelä, Rikosseuraamuslaitos RISE

Turvallinen ja onnettomuuksista vapaa arki - pelastustoimen onnettomuuksien ehkäisyn toimintaohjelma

Pelastusylitarkastaja Jari Lepistö, sisäministeriö

Maalittaminen - luottamus oikeusvaltioon some-aikakaudella

Lakimies Rita Ridanpää, Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry

Viestintäpäällikkö Nuppu Pelevina, Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry

Yhteiskunnallinen markkinointi - miten saada ihmiset käyttäytymään turvallisemmin?

 

Toimitusjohtaja Jonna Heliskoski, Leadcons oy

10.00

-

10.45

Innovaatio -klinikka

Työpaja

Erityisasiantuntija Hanna-Miina Sihvonen, sisäministeriö

Miten seurata väestösuhteita paikallisesti ja miksi?

Toimitusjohtaja Mikaeli Langinvainio, Inforglobe Oy

"Ihmiskauppaa? Eihän meillä…"

Neuvotteleva virkamies, valtioneuvoston ihmiskaupan vastaisen työn koordinaattori Venla Roth,
oikeusministeriö

Palvelupäällikkö Hilkka Linderborg, Vantaan kaupunki

Lähisuhdeväkivaltatyön hyvät käytännöt rakenteisiin

Erityisasiantuntija Suvi Nipuli, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

11.00

-

11.45

Innovaatio -klinikka

Työpaja

Erityisasiantuntija Hanna-Miina Sihvonen, sisäministeriö

Miksi rikoksentorjuntatoimenpiteiden vaikutusten uskottava arviointi on vaikeaa, ja miksi se siitä huolimatta kannattaa?

Johtava asiantuntija Mikko Aaltonen, oikeusministeriö

Osallistava turvallisuus maahanmuuttajille -hanke

Projektipäällikkö Kristiina Mattila-Nousiainen, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK

Turvallisuuden hyvä käytäntö

Turvakoutsi -toiminta
Terveyden edistämisen suunnittelija Saara Aakko, SPR

Polarisaatiostrategia: työkalu jännitteiden, vastakkainasettelujen ja konfliktien hallintaan
Miriam Attias, sovittelija, hankejohtaja, Ajatuspaja RTI

 

11.45 Lounastauko (omakustanteinen)

12.45 Visio ja megatrendit: Miltä näyttää maailman turvallisin maa vuonna 2040?
Johtava asiantuntija Kalle Nieminen, Sitra

13.45 Yhteisen hyvän monistaminen
Pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen, Opetushallitus

14.30 Tervetuloa vuoden 2021 seminaariin

14.45 Seminaari päättyy